EAS-i 14,3 miljoni kroonise investeeringuga alustas ülikool seadmepargi uuendamist, loob ettevõtlust toetava infrastruktuuri, osaleb aktiivselt Tallinna tehnoloogiapargi rajamises ning soodustab igati oma liikmete osalemist teadusmahukas ettevõtluses.

Kõigi nende sammude koosmõjul planeerib Tehnikaülikool lähiaastatel suurendada ettevõtete tellitud uurimustöö mahtu enam kui viis korda.

Tehnopoliga koos kerkivad ülikooli ümbrusesse uued hooned, kuhu töötajad saavad elama asuda.