Vaieldakse Ehitajate tee, Sütiste tee ja Mustamäe nõlva vahelise ala detailplaneeringu üle, mille linnavolikogu kehtestas 30. aprillil. Maa kuulub Tehnikaülikoolile, kes tahab sinna ehitada ülikoolilinnaku korruselamute ja spordirajatistega.

Mais vaidlustas Eesti Roheline Liikumine detailplaneeringu Tallinna halduskohtus, sest alale polnud tehtud keskkonnamõju hinnangut. Kohus peatas detailplaani kehtivuse.

“Ükski õigusakt ei kohusta praegu ega kohustanud ka planeeringu menetlemisel tegema sellele keskkonnamõju hindamist,” ütles linnavolikogu esindav vandeadvokaat Kristina Uuetoa-Tepper.

Hinnatagu projekti

Kohus jäi vastuväitega nõusse ja taastas 16. septembril detailplaneeringu kehtivuse, põhjendades: detailplaneering pole alus ehitamiseks. Planeeringu alusel saab koostada projekti ning alles selle põhjal otsustab linn, kas anda ehitusluba või on enne seda vaja hinnata ehituse keskkonnamõju.

Roheliste esindaja Kärt Vaarmari ütles aga, et rohelised taotlevad kohtu kaudu just detailplaneeringu keskkonnamõju hindamist. “Meie suhtumisest ehitusse ei saa rääkida enne kohtumenetluse lõppemist,” lisas Vaarmari.