Viimasel ajal on siiski ka trükimeedia pakkunud lemmiklooma teemal väljaandeid. Spetsiifilisema info saamiseks otsib loomapidaja ilmselt ka teiskeelseid ajakirju. Eesti koerapidajatele on kindlasti abiks ka regulaarne telesaade "Sõber koer". Ning üks info täiendab teist – pole veel märgata, et Eestis oleks lemmiklooma-väljaannete üleküllust.

Lemmik

Positiivselt üllatas 2003. aasta oktoobris ilmunud Eesti Ekspressi ja MTÜ Lemmikloom ajakiri kõigile, täpsemini Lemmiku esimene number. Peatähelepanu on selles keskendunud küll inimesele – lemmiklooma omanikule ja temaga tegelejaile, kuid lood, ehkki pisut pikavõitu, on päris köitvad, pakkudes uut infot ja mõnusat lugemist ka lihtsalt loomasõbrale või sellele, kes plaanib lemmiklooma soetada.

Ajakirjal on uudistelehekülg, lisaks lugemist ka muudest kui lemmikloomadest. Eraldi on Tallinna loomaaia leheküljed. On teavet koera- ja kassipidajatele, närilistest ning on ka tugevatasemelised seisukohavõtud juhtivatelt loomaarstidelt. Nooremat lemmikloomasõpra rõõmustab kindlasti poster.

Praktilise väärtusega on loomaarsti vastuste leheküljed ja tootetutvustused. Ajaviiteks ja nuputamiseks on lisatud ristsõnad. Ajakiri noorele, vanemale, lemmikloomapidajale, -huvilisele – on hea, et ta püüab laia lugejaspektrit. Kuus korda aastas ilmuva ajakirja teine number tuleb jaanuari lõpus.

Lemmikki

Soomekeelne, kord kuus ilmuv lemmikloomaajakiri haarab ilmselt sama laia lugejaskonda kui eestikeelne Lemmik. Küll on see aga pikema traditsiooniga ja juurdunud tavadega.

Positiivne, et Lemmikki lehekülgedele mahub juttu kõikvõimalikest lemmikloomadest, sh jooksva hooaja häid praktilisi nõuandeid, lisaks mõnusat lugemist.

Huvitavad on uudised ja sündmuste loetelu, et lugeja teaks olulisest, mis lemmikloomanduses toimub. Kajastatakse võistlusi, on spetsiaalseid küsimuste-vastuste lehekülgi mitmesuguste lemmikute kohta. Loomulikult kuulub ajakirja juurde poster.

Hästi on kaasatud noorem lugejaskond, kelle kirjapostkasti ja kirjavahetussoovi ning joonistustega lehekülgi kohtab mitmel lehel.

Praktiliselt poolelt vaadatuna on Lemmikki teemasid laialt haarav ja lemmikloomapidajat oma loomaga julgelt tegelema innustav.

Eläinmaailma

Ka see soomekeelne lemmikloomaajakiri on laia kandepinnaga, kuid püüab usinalt kajastada ka paljude teiste loomade, mitte üksnes lemmikute elu ja tegevust. Et sellelaadse info saamisel on tähtis roll ka telesaadetel, on päris üksikasjaline kirjeldus TV-s tulevatest loomasaadetest, lisaks näitustest ja sündmustest üle Soome ning lemmiklooma-teemaline kirjandus.

Võimalik, et Eläinmaailma pürib ka mõnes mõttes erilisemate lugudega lugejahuvi püüdmise poole, igal juhul on need huvitavad ja annavad palju teavet. Eraldi lehekülg on loomalinkidele, mille lihtsamaks ülesleidmiseks on toodud ka esileht. Kindlasti leiab ajakirjast tootetutvustuse ja postri. Samuti aktuaalsed hooajateemad ja ülevaateid vähem tuntud lemmikutest.

Mõnus, positiivselt meelestatud ja informeeriv lugemine. Hea on ka see, et peaaegu samasuguse ajakirjaga Lemmikki, mis tituleerib end loomasõbra esileheks, ei ole sisu siiski kattuv. Ilmub kaheksa numbrit aastas.

EPL Lemmikloom

Esimene number ilmus detsembris, täitmaks paberkandjal jooksva info ja praktilise nõuande tühjavõitu auku Eesti lemmikloomasõprade seas.

Esiplaanil on just loomad (mitte niivõrd nende omanikud) ning see, et pakkuda lugejale võimalikult palju vajalikku hetkeinformatsiooni, alates uudistest ja lemmikloomatutvustustest kuni loomade käitumise ja haigusteni. Ning kaasates nii eakamat kui nooremat lugejaskonda lugema-kirjutama, rääkima oma loomadest ja nende muredest.

Pikemalt peatub EPL lemmikloomalisa läheneva aastavahetusega seonduval loomade paugukartusel. Mõned koerad jooksevad siis lihtsalt minema ja kaovad. Konkreetseid õpetussõnu paugukartusega toimetulekuks jagab koerte koolitaja Sirje Vets.

EPL Lemmiklooma järgmine number ilmub16. jaanuaril ning sestpeale iga kahe nädala tagant.Svea Talving

Kasulikke linke:

• www.lontu.ee (jänesepidajaile)

• www.verekoer.ee

• www.lemmik.ee