Kalev Raave on olnud pikki aastaid kolhoosiesimees ja ka teatridirektor. Juba pensionieas lõpetas ta usuteaduste instituudi, tema eestvõttel taastati Halliste kirik ja veidi üle tosina aasta oli Raave Halliste kirikuõpetaja.

15. juulil 2001 pidas ta Halliste Püha Anna kirikus lahkumisjumalateenistuse.

Pärast avalikust elust tagasi tõmbumist pühendus Raave mälestusteraamatu kirjutamisele. “Üitsainus Halliste” ilmus 2002. aastal.

Halliste valla aukodanik Kalev Raave pälvis tänavu Viljandimaa vapimärgi Halliste kiriku taastamise ning Halliste põhikooli maja ehituse eest.

“Pärnu oli minu elus tore periood,” ütles Kalev Raave kolm aastat tagasi Pärnu Postimehe ajakirjanikuga peetud vestluses. Kalev Raave on tunnistanud, et ajakirjandus oli kogu elu tema tegevuse põhitala.