Töid plaanitakse alustada juulis ja objekt peaks valmis saama viie kuuga. Esialgsete plaanide kohaselt avatakse uuendatud vaatetorn juba novembris.

Gotmansi sõnul on renoveerimisprojekti autor arhitekt Toomas Rein. Sama mees on projekteerinud ka 1969. aastal valminud torni juurdeehitise.

Klaasseintega lift

Renoveerimise käigus vahetatakse välja Munamäe torni aknad ja uksed. Torni sisemuses värvitakse seinad. Valmib ka klaasist juurdeehitis, milles hakkavad paiknema kohvik ja tualetid. Samuti paigaldatakse torni idaküljele klaasseintega lift. Torni ette ehitatakse amfiteatri stiilis plats, kus saab üritusi korraldada. Hoone saab ka välisvalgustuse.

Vaatetorni rekonstrueerimiseks on Haanja vallal praegu 7,8 miljonit krooni. Raha pärineb Phare programmist ja Eesti põllumajanduspiirkonna programmist. Valla eelarvest tuli 418 000 krooni.

Jalgtee raha veel puudu

Renoveerimisega samal ajal tahab vald ka mäetippu viiva sõidutee korda teha. Seda teed saavad kasutada invaliidid ja kaubavedajad. Tee kaetakse asfaldi ja graniitkillustikuga ning selle juurde ehitatakse sademevee äravoolu süsteemid.

Sõidutee ehitamiseks on Haanja vallal praegu olemas miljon krooni, see raha saadi Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.

Gotmansi sõnul on vallal lähiajal plaanis renoveerida ka vaatetorni juurde viiv jalakäijate tee. Selle projekt saab valmis augustiks. Raha jalgtee uuendamiseks vallal veel pole.

www.epl.ee