Olgugi et Keevallik ei nimetanud Tartu Ülikooli nimepidi, ulatas TÜ rektor professor Aaviksoo talle eile Signe Kivi kunstiülikooli rektoriks pühitsemise üritusel avaliku kirja, kus lükkab tingimusteta tagasi kõik Keevalliku etteheited tema väidetavalt ebaseadusliku tegevuse kohta TÜ juhina.