Pole otsesõnu kirjas

Minister Raivo Palmaru ajal on valminud uus rahvusringhäälingu moodustamise eelnõu, milles avalike suhete juhi sõnul pole otsesõnu kirjas reklaami tagasitoomist. “Juhul kui eri osapoolte, sealhulgas erakanalitega arutades jõutakse seisukohale, et reklaam tuleb tagasi, siis jätkuvad juba põhjalikumad arutelud ja kalkulatsioonid, millises mahus see tuleb ja nii edasi,” ütles Toots-Erelt.

ETV juhatuse esimees Ilmar Raag, kes eile esitles oma tulevikunägemust ETV-st ja meediapildist aastal 2015, lausus, et on selle mõtte vastu nii ideeliselt kui ka pragmaatiliselt. “Meie usaldusväärsuse alus on vähene koostöö reklaamisfääriga ning pragmaatiliselt on sellise võimaliku sammuga hiljaks jäädud,” ütles Raag.

ETV juhi kohalt peagi lahkuva Raagi sõnul kuluks reklaami täismahus toimima saamiseks vähemalt kaks aastat. “Aga arvan, et kahe aasta pärast algab telemaastikul stagnatsioon ehk telesse ei tule enam raha juurde, vaid see hakkab liikuma üha enam ka muid kanaleid mööda kui tavapärane televisioon. Veelgi enam: reklaamipõhine televisioon on peagi eilne päev.”

“Eesti Televisioon saab oma avalik-õiguslikke funktsioone paremini täita, kui tal pole reklaamisurvet ja ta ei pea keskenduma vaatajate hulgale, mis tähendab meelelahutusliku programmi suurendamist,” lausus ringhäälingunõukogu liige ja riigikogu kultuurikomisjoni aseesimees Katrin Saks.

Ringhäälingunõukogu liige Peeter Kreitzberg ei pidanud reklaami tagasitoomist võimatuks. “Kui valitsuskoalitsioon ei lahenda ETV rahastamist normaalselt, siis mingi lahendus tuleb leida kas või reklaami tagasitoomisega,” lausus Kreitzberg.

Reklaami pole ETV-s 2002. aasta juulist.

ETV vajaks juurde üle 90 miljoni

•• Eile kolleegidele meediast rääkinud ETV juhatuse esimees Ilmar Raag ütles, et edasiarenemiseks vajaks ETV peale senise 195 miljoni krooni juurde veel üle 90 miljoni krooni.

•• Raag on veendunud, et ETV jääb oma arengus teiste, tänapäevaste meediakanalite kõrval tõsiselt jänni, kui kohe oluliselt suuremaid summasid ei anta.

•• Raag ennustas, et praeguse isegi madala 18-protsendilise vaatajaskonna asemel on ETV-l kümne aasta pärast kõige rohkem 10 protsenti vaatajaid.

•• Ta arvas, et kogu televisiooni turuosa, mis praegu on kolme kanali peale 65 protsenti elanikkonnast, langeb 2015. aastaks 40 protsendile, sest tekivad uued meediatarbimise võimalused ja harjumused.

•• “ETV ei osale 2015. aastal enam Eesti kultuuriloomes, vaid on eelkõige uudistekanal,” arvas Raag. “Kui me praegu tõsist süsti ei tee, siis kümne aasta pärast pole enam mõtet üritadagi.”

•• ETV tuleva aasta eelarve kasvab paarikümne miljoni krooni võrra. A.A.