“Nende tublide inimeste igapäevase töö tulemusena saame täna öelda, et Eesti elu püsib pidevas edenemises. Mul on hea meel, et laias maailmas leidub palju Eestiga sõprussuhete arendajaid. Veelgi enam tunnen aga uhkust nende kaasmaalaste üle, kelle pühendunud tegevuse toel muutub meie riik oma rahvale aasta-aastalt üha turvalisemaks ja hubasemaks koduks,” sõnas Rüütel.

Otsusega nr 977 autasustatakse 296 inimest iseseisvuse taastajate ja edendajatena.

Selle otsuse preambulas on kirjas:

“Eesti Vabariigi 88. aastapäeva eel ja Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise 15. aastal täname ning austame riiklike autasude kaudu isikuid, kes oma tegevusega taastasid ja kindlustasid Eesti riiki, tänast Euroopa Liidu liikmesriiki ja NATO liiget.

Eesti Vabariik tänab neid inimesi, kes juhtisid järjekindlalt rahvusvaheliste organisatsioonide ja üldsuse tähelepanu Eesti jätkuvale okupeerimisele, allkirjastasid “40 kirja” ning kandsid oma tegevusega rahvuslikke aateid ja kaitsesid omariikluse ideed."

Otsuse nr 976 alusel antavad teenetemärgid:

Maarjamaa Risti I klass

William Jefferson Clinton - Eesti NATOga liitumise toetaja, Ameerika Ühendriikide president aastatel 1993-2001

Helmut Josef Michael Kohl - Eesti iseseisvuspüüdluste toetaja, Saksamaa Liitvabariigi kantsler aastatel 1982-1998

Lech Walesa - Eesti iseseisvuspüüdluste toetaja, Poola Vabariigi president aastatel 1990-1995

Maarjamaa Risti II klass

Ashot Hovakimian - Eesti-Armeenia suhete edendaja, Armeenia Vabariigi suursaadik Eestis

Heide Simonis - Läänemeremaade koostöö edendaja, Eesti-Saksa suhete edendaja

Maarjamaa Risti III klass

Tekla Famiglietti - Püha Birgitta Ordu ülemabtiss

Pauli Olavi Järvenpää - Eesti-Soome kaitsekoostöö edendaja

Justinas Karosas - Eesti-Leedu suhete edendaja, Leedu parlamendi liige

Ulrich Mädge - Eesti-Saksa suhete edendaja, Tartu Jaani kiriku taastamise toetaja

Brent Scowcroft - Eesti taasiseseisvumisele kaasaaitaja, Ameerika Ühendriigid

Jan Olof Snihs - Eesti-Rootsi radiatsioonialase koostöö edendaja

Reinoldijus Sarkinas - Eesti-Leedu majanduskoostöö edendaja

Mykhailo Zgurovsky - Eesti-Ukraina teaduskoostöö edendaja

Reino Uronen - Eesti-Soome põllumajandusalase koostöö edendaja

Stephen Wall - Eesti Euroopa Liiduga liitumise toetaja, Suurbritannia

Janis Vanags - Eesti-Läti kirikutevahelise koostöö edendaja, Läti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop

Kurt Volker - Eesti NATOga liitumise toetaja, Ameerika Ühendriigid

Maarjamaa Risti IV klass

Georgine Alde Le Beau (õde Mary Vénard) - Eesti hariduselu ja vabatahtliku töö edendaja, Soome

Vilnis Baltins - Eesti olümpialiikumise toetaja, Läti Olümpiakomitee president 1988-2004

Ole Christoffersen - Eesti-Taani majandussuhete edendaja

Vartan Grigorian - Eesti-Armeenia suhete edendaja

Antti Ilari Halinen - Eesti-soome suhete edendaja, ajakirjanik

Harry Huge - Eesti taasiseseisvumisele kaasaaitaja, Ameerika Ühendriigid

Ivan Ivanov - Mari keeleteadlane, Venemaa

Martin Killi - Norra-Eesti suhete edendaja

Clemens Hermann Krause - Eesti haridus- ja kirikuelu edendaja, Saksamaa

Raimo Johannes Kurki - Eesti-Soome merenduskoostöö arendaja

Pranas Mickevicius - Eesti-Leedu majanduskoostöö edendaja

Matti Niiranen - Eesti-Soome suhete arendaja

Earl Rogers - Eesti-Ameerika Ühendriikide haridussidemete edendaja

Olli Tapio Saarela - Eesti-Soome noorsootööalase koostöö edendaja

Hiroshi Shoji - Eesti-Jaapani teaduskoostöö edendaja

Rimantas Stankevicius - Eesti-Leedu majanduskoostöö edendaja

Antti Vuorinen - tuumareaktorite ekspert, Soome

Maarjamaa Risti V klass

Mario Nuno dos Santos Ferreira - Eesti-Portugali suhete edendaja, Eesti aukonsul Portos

Tore Karl-Erik Gustavsson - Eesti kalanduse arendamise toetaja, Rootsi

Matti Olavi Helminen - Eesti-Soome looduskaitsekoostöö edendaja

Meinhard Höffmann - Eesti-Saksa haridussidemete edendaja, õpetaja

Sandor Kanyadi - Eesti-Ungari kultuurisuhete arendaja, luuletaja ja tõlkija

Rainer Koivula - Eesti-Soome suhete edendaja

Hiromi Komori - Eesti-Jaapani suhete edendaja

Erkki Laatikainen - Eesti-Soome suhete edendaja

Olavi Leskinen - Eesti-Soome suhete edendaja

Costantino Moretti - Eesti-Itaalia suhete edendaja

Pekka Niskanen - Eesti-Soome kalandusalase koostöö edendaja

Istvan Nyirkos - Eesti-Ungari kultuurisuhete edendaja

Aleksander Pepeljajev - koreograaf ja lavastaja

Helmi Stalte - Eesti-Läti kultuurisuhete edendaja, liivi kultuuri hoidja ja edasikandja

Jukka Kullervo Suvisaari - Eesti-Soome suhete edendaja, heraldik

Leena Tomanterä - Eesti-Soome arheoloogiaalaste suhete edendaja

Erkki Uolevi Vesterinen - Stockholmi Eesti Maja tegevusele kaasaaitaja, Rootsi

Matti Reijo Juhani Viljanen - Eesti-Soome inseneride koostöö edendaja

Per Wramner - Eesti kalandusalase koostöö edendaja, Rootsi

Riigivapi I klass

Arvo Pärt - helilooja

Riigivapi V klass

Maaja Hanko - vabadusvõitleja

Heljo Kuus - vabadusvõitleja

Valgetähe I klass

Toomas Luman - majanduse ümberkorraldaja ja edendaja, Eesti Euroopa Liiduga liitumisele kaasaaitaja

Valgetähe II klass

Jaak Aaviksoo - Eesti Euroopa Liiduga liitumisele kaasaaitaja, Tartu Ülikooli rektor, akadeemik

Jüri Käo - Eesti Euroopa Liiduga liitumisele kaasaaitaja, ettevõtja

Aadu Luukas - sotsiaaldialoogi edendaja

Andres Põder - kirikuelu edendaja, EELK peapiiskop

Villu Reiljan - keskkonnakaitse edendaja, kauaaegne minister

Richard Villems - biofüüsik, akadeemik, Eesti teaduse edendaja

Valgetähe III klass

Nikolai Aleksejev - Eesti muusikaelu edendaja, dirigent, Vene Föderatsioon

Toomas Annus - ettevõtluse edendaja

Mihhail Bron?tein - majandusteadlane, akadeemik

Karin Jaani - riigiametnik, diplomaat

Philippe Jourdan - Eesti kirikuelu edendaja, roomakatoliku kiriku piiskop

Allar Jõks - Eesti õiguskultuuri edendaja, õiguskantsler

Mart Kadastik - ajakirjanik, ajakirjanduse väljaandja

Mati Karelson - keemik, TTÜ professor

Jaan Kartau - kohtunik

Kalju Komissarov - lavastaja, teatripedagoog

Ilmar Koppel - teaduse edendaja, keemik, akadeemik

Arno Köörna - majandusteadlane, akadeemik

Svetlana Lozovaja-T?irkova - vehkleja, olümpiavõitja

Hans Luik - ajakirjanik, ajakirjanduse väljaandja

Jaak Luik - riigikohtunik

T?eslav Lu?t?ik - füüsik, akadeemik

Evald Okas - maalikunstnik

Mart Opmann - majanduselu edendaja, Riigikogu liige

Olav Pärnamets - pastor, kirikuelu edendaja

Karl Rebane - teaduse edendaja, akadeemik

Riina Irina Roomet - riigiametnik, asjaajamise ja arhiivinduse edendaja

Neinar Seli - ettevõtluse arendaja

Valvi Strikaitiene - Eesti-Leedu suhete arendaja, suursaadik

Udo Themas - ettevõtluse edendaja

Simmu Tiik - riigiametnik, suursaadik

Ester Tuiksoo - Eesti Euroopa Liiduga liitumisele kaasaaitaja, põllumajanduse edendaja

Mati Vaarmann - riigiametnik, diplomaat

Enn Veskimägi - Eesti Euroopa Liiduga liitumisele kaasaaitaja, ettevõtja

Andrus Värnik - odaviskaja

Valgetähe IV klass

Eduard Aamer - kohaliku elu edendaja, ettevõtja

Ülari Alamets - ettevõtluskeskkonna edendaja

Toomas Alatalu - Balti koostöö edendaja, Riigikogu liige

Koit Alekand - põllumajandusteadlane, EMÜ emeriitprofessor

Rudolf Allabert - näitleja, pedagoog

Mare Allas - riigiametnik, jurist

Feliks Angelstok - Sisekaitseakadeemia õppejõud

Aivar Anijago - omavalitsustegelane ja kohaliku elu edendaja

Vello Asi - sisearhitekt, pedagoog

Hannes Astok - omavalitsustegelane, kohaliku elu edendaja

Peep Audova - kirikuõpetaja, kirikuelu edendaja

Niina Baranina - Peipsi-äärse piirkonna elulaadi hoidja

Laine Belovas - õpetaja

Andrei Birov - riigiametnik, diplomaat

Jaan Bärenson - diakon, kirikuelu edendaja

Hannes Danilov - sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna korraldaja

Heiner Erendi - kirikuõpetaja, eestluse hoidja Rootsis

Urve Erikson - omavalitsustegelane

Leo Filippov - loodushoidja ja kodukaunistaja

Ene Grauberg - kõrghariduse edendaja, Akadeemia Nord rektor

Lilian Hansar - arhitekt, muinsuskaitsja

Jaanus Harro - arstiteadlane, TÜ professor

Harry Heinrichsen - omavalitsustegelane, kohaliku elu edendaja

Hans Hindpere - helilooja

Kalmer Hütt - õpetaja, suurperede eestseisja

Maie Jeeser - riigiametnik, loodushoidja

Sirje Jõemaa - õpetaja, kohaliku elu edendaja

Aare Järvan - riigiametnik, Eesti rahandussüsteemi edendaja

Jüri Järviste - ettevõtluse edendaja

Tiit Kaadu - riigiametnik, töökaitsealase tegevuse korraldaja

Arne Kaasik - loodushoidja

Mart Kadaja - õpetaja, erivajadustega laste hariduse korraldaja

Toomas Kahur - riigiametnik, diplomaat

Ülle Kahusk (Kauksi Ülle) - kirjanik, võru ja setu kultuuri edendaja

Kalju Kajak - geoloog-kaardistaja

Tõnu Kaljumäe - riigiametnik

Arvi Kallas - põllumajandusteaduse edendaja

Priit Kama - riigiametnik, jurist

Gerd Kanter - kettaheitja

Vello Kaselo - põllumajandusettevõtja

Reet Kasik - keeleteadlane, TÜ õppejõud

Kalju Kask - põllumajandusteadlane

Mati Kepp - omavalitsustegelane, Riigikogu liige

Tiiu Kiudorv - õpetaja, rahvakultuuri hoidja

Toivo Kivi - omavalitsustegelane ja kohaliku elu edendaja

Arvo Kivikas - ettevõtja

Mait Klaassen - hariduselu edendaja, Riigikogu liige

Mihkel Koel - keemiateadlane

Rein Kokk - omavalitsustegelane, kohaliku elu edendaja

Madis Kolk - Eesti Kontserdi produtsent

Nikolai Koslov - hariduselu edendaja

Gunnar Kraft - ettevõtja

Kalev Kreegipuu - ettevõtja, maaelu edendaja

Alar Kroodo - ettevõtja

Väino Kull - omavalitsustegelane

Enn Kunila - ettevõtja

Tiit Kuuli - ettevõtja

August Kõrbe - pedagoogikateadlane

Kalvi Kõva - omavalitsustegelane

Viive Kübar - riigiametnik, jurist

Jakob Kübarsepp - kõrghariduse edendaja, TTÜ professor

Aare Lapõnin - riigiametnik, maksusüsteemi edendaja

Valli Lember-Bogatkina - kunstnik

Anu Liivak - kunstiteadlane

Malle Ling - õpetaja

Enda Link - omavalitsustegelane

Vello Loogna - puhkpillimuusika edendaja

Ain Lutsepp - näitleja

Jaan Lutt - riigiametnik, hüdrograaf

Toomas Malva - vanglaametnik

Merle Malvet - riigiametnik, sotsiaalhoolekande edendaja

Udo Margna - taimefüsioloog, akadeemik

Jaanus Marrandi - põllumajanduse ja maaelu edendaja, Riigikogu liige

Enn Mellikov - keemik, akadeemik

Mati Meos - kohaliku elu edendaja

Illimar Mets - riigiametnik

Marje Metsur - näitleja

Marko Mihkelson - välissuhtluse edendaja, Riigikogu liige

Tiia Miller - riigiametnik, diplomaat

Jaanus Männik - maaelu edendaja, Riigikogu liige

Jaan Naaber - prokurör

Olev Nigul - ettevõtja

Tarmo Noop - ettevõtja

Kaarli Noor - riigiametnik, mereohutuse korraldaja

Riho Nõmmik - eestluse hoidja Venemaal

Peeter Näks - vanglasüsteemi arendaja

Vaike Näripea - jurist

Roland Nymann - riigiametnik, Eesti Euroopa Liiduga liitumise korraldaja

Peeter Orav - hariduselu edendaja

Sirje Orvet - sekretäritöö ja asjaajamiskultuuri edendaja

Jaanus Otsa - ettevõtja

Maido Pajo - jurist, maaettevõtluse arendaja

Ando Palginõmm - treener

Tiia Penjam - ajakirjanik

Jaan Pikka - riigiametnik, loodushoidja

Peet Pullisaar - eestluse hoidja Argentiinas, aukonsul

Aino Pung - riigiametnik, muinsuskaitsja

Heino Puuste - sportlane, kergejõustikutreener

Sven Põder - riigiametnik, jurist

Peeter Päll - keeleteadlane

Eha Pärn - riigiametnik

Ülo Pärnits - ettevõtja

Marge Püss - prokurör

Ilmar Raag - avalik-õigusliku televisiooni arendaja

Esra Rahula - kirikuõpetaja, kirikuelu edendaja

Siim Raie - Eesti Euroopa Liiduga liitumisele kaasaaitaja

Raivo Rand - ettevõtja

Silvia Rannamaa - kirjanik

Priit Raud - tantsukultuuri edendaja

Valda Raud - tõlkija

Harald Raudi - audiovisuaalse kultuuripärandi säilitaja

Ivo Manfred Rebane - riigiametnik, sümboolika edendaja

Janno Reiljan - majandusteadlane, Riigikogu liige

Vallo Reimaa - hariduselu edendaja, omavalitsustegelane

Rein Reisberg - riigiametnik, töökeskkonna arendaja

Alla Romanova - riigiametnik, loodushoidja

Enn Roosi - omavalitsustegelane, kohaliku elu edendaja

Valeri Ruuse - omavalitsustegelane, kohaliku elu edendaja

Ennu Rüstern - infotehnoloog, TTÜ professor

Ene Saadre - kalakasvatuse arendaja

Valdur Saks - bioenergeetik, akadeemik

Angela Saks-Tammekand - riigiametnik, välissuhtluse arendaja

Madis-Ilmar Salum - ajakirjanik

Arved-Ervin Sapar - astrofüüsik, akadeemik

Peeter Saul - dirigent

Herman Simm - riigiametnik, Eesti NATOga liitumise korraldaja

Silja Sinitamm - õpetaja, hariduse ja integratsiooni korraldaja

Väino Soonike - teedeinsener

Saima Strenze - riigiametnik, audiitor

Urmas Sutrop - filoloog, eesti keele uurija

Silver Säga - kohaliku elu edendaja

Ester ?ank - riigiametnik, ajakirjanduse edendaja

Vello Tafenau - kohaliku elu edendaja, Riigikogu liige

Karin Taidre - kunstiteadlane

Mati Talvik - teleajakirjanik

Toomas Tamla - arheoloog

Ellen Tamm - ehtekunstnik, EKA pedagoog

Jüri Tamm - spordijuht, Riigikogu liige

Mihkel Tammet - riigiametnik, Eesti NATOga liitumise korraldaja

Alar Tamming - ettevõtja

Juhan Telgmaa - loodushoidja

Erik Terk - majandusteadlane, Eesti Euroopa Liiduga liitumisele kaasaaitaja

Kaarel Tiganik - metsaülem

Irene Tiivel - keeleõpetaja, filoloog

Peeter Tohver - ettevõtluse edendaja

Mare Tommingas - koreograaf, balletitantsija

Tõnu Toomik - ettevõtja

Jaan Truuts - omavalitsustegelane, kohaliku elu edendaja

Elbert Tuganov - filmire?issöör

Henn Tuherm - Eesti-Läti teaduskoostöö edendaja, Läti Põllumajandusülikooli professor

Aivar Tuulberg - ettevõtja

Valdo Täker - teedeinsener

Lembit Ulfsak - näitleja

Gunnar Vaht - kõrghariduse edendaja

Jüri Valge - riigiametnik, keeleteadlane

Lembit Vali - energeetika arendaja

Marika Valk - Eesti Kunstimuuseumi arendaja

Galina Varlamova - teadusinformatsiooni talletaja ja koordineerija

Jaan Veeroos - riigiametnik, tööhõive korraldaja

Andra Veidemann - sotsiaaldialoogi edendaja

Arvo Veidenberg - maaelu ja põllumajanduse edendaja

Peeter Vihalemm - ajakirjandusteadlane ja sotsiaalpsühholoog, TÜ professor

Jüri Viikberg - keeleteadlane

Eero Viil - diplomaat, riigiametnik

Ülo Viilup - metsakorralduse edendaja

Matti Viisimaa - jäätmemajanduse korraldaja

Heido Vitsur - riigiametnik, majanduselu edendaja

Aili Võrk - riigiametnik, Eesti metroloogia edendaja

Maarika Võsu - vehkleja

Andres Öpik - keemik, kõrghariduse arendaja, TTÜ professor

Endla Ülviste - prokurör

Valgetähe V klass

Anu Aaspõllu - kohtuekspert

Bernhard Abiline - endine õpilasvabadusvõitleja

Rein Ahun - õpetaja, treener

Urve Aivare - eestluse hoidja ja eestikeelse hariduse edendaja Lätis

Ave Alavainu - luuletaja

Mihkel Allik - riigiametnik, jurist

Malle Amor - riigiametnik, jurist

Kai Amos - advokaat

Ene Annus - alushariduse edendaja

Arti Arakas - ettevõtja

Valve Aronija - ametiühingutegelane

Vitali Belobrovtsev - ajakirjanik

Sergei Bõstrov - riigiametnik

Sergei Didõk - fotokunstnik

Julia Dimitrijeva - ametiühingutegelane

Miralda-Agnes Ellart - massirepressioonide uurija

Heiki Epner - Tartu Ülikooli raamatukogu arendaja

Rein Hanson - ajakirjanik, kohaliku elu edendaja

Kaie Holm - bibliograaf

Andrei Hvostov - ajakirjanik

Erle Ignatjev - riigiametnik, personaliarendaja

Milvi Ilves - ametiühingutegelane

Fred Ise - eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides

Erich Jaansoo - näitleja, kohaliku elu edendaja

Ilo Jaik Riedberg - Eesti-Prantsuse suhete edendaja

Heldur Jõgioja - muusik

Madis Jürgen - ajakirjanik

Urmas Jürgenson - ettevõtja

Mall Kaevats - kirjanduskriitik ja toimetaja

Helgi Kaldma - ajakirjanik

Madis Kaldmäe - riigiametnik, regionaalarengu edendaja

Mare Kallakas - ametiühingutegelane

Ivar Kallion - majandustegelane

Mall Kalve - võimlemistreener

Kersti Karuse - riigiametnik, asjaajamissüsteemi arendaja

Kaido Kasak - lennundushariduse edendaja, Tartu Lennukolled?i prorektor

Eha Keinast - riigiametnik, arhivaar

Juhan Kilumets - kunstiajaloolane ja restauraator

Jüri Kindel - massirepressioonide uurija

Aule Kindsigo - riigiametnik, rahandussüsteemi edendaja

Mati Kitsik - ettevõtluse edendaja

Reet Kiuru - omavalitsustegelane

Mart Kivastik - kirjanik

Hans Kobin - eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides

Raimund Kokk - treener ja spordielu edendaja

Marika Kongas - riigiametnik, raamatupidaja

Aili Koodi - alushariduse edendaja

Evelyn Koop - iluvõimlemistreener, Kanada

Heiki Kortspärn - kohaliku elu edendaja

Ants Kotkas - ettevõtja

Jüri Kruus - helire?issöör

Toivo Kuldkepp - ettevõtluse edendaja

Lea Kuldsepp - kohaliku elu edendaja

Kristiina Kull - riigiametnik, raamatupidaja

Kaimo Kuusk - riigiametnik

Laine Käbin - riigiametnik, raamatupidaja

Peeter Küüts - riigiametnik, rahvastikuregistri arendaja

Riho Laanes - kutseõpetaja

Arvi Laide - vanglaametnik

Riina Leevald - massirepressioonide uurija

Anneliis-Mall Leius - õpetaja, võimlemistreener

Aino Lepp - ametiühingutegelane

Evi Lestal - õpetaja

Reet Linna - teleajakirjanik

Tõnu Lume - spordielu korraldaja

Irene Lään - museoloog

Raul Maripuu - põllumajandusettevõtja

Tiina Mattisen - muusikateadlane

Sirje Merilo - prokurör

Udo Meriste - hariduselu edendaja, Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolled?i direktor

Raffi Moks - eestluse hoidja Kanadas

Velda Morgen - eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides

Asta Mugra - endine õpilasvabadusvõitleja

Evi Murdla - bibliograaf, kohaliku elu edendaja

Asser Murutar - sotsioloog

Silvija Mõttus - alushariduse edendaja

Heiki Mägi - riigiametnik

Mati Mägi - ettevõtluse edendaja

Evi Männik - õpetaja

Marga Napp - alushariduse edendaja

Elfriede Nikolai - õpetaja, rahvakunsti edendaja

Aleksei Nikolajev - ettevõtluse edendaja

Harald Nurk - eestluse hoidja Rootsis

Arvo Nuut - filmiprodutsent

Toe Nõmm - riigiametnik

Anne Ojalo - folklooriliikumise korraldaja

Kristi Oll - alushariduse edendaja

Aime Olvet - alushariduse edendaja

Eha Paas - kodukandi liikumise edendaja

Tõnis Padu - muinsuskaitsja, kohaliku elu edendaja

Elgur Palta - riigiametnik, spordielu edendaja

Mai Parras - ettevõtluse edendaja

Valter Parve - sotsiaaltöö korralduse õppejõud, TÜ Pärnu Kolled?

Arno Pavel - muinsuskaitsja, kohaliku elu edendaja

Allan Pensa - eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides

Ülle Podekrat - alushariduse ja rahvakultuuri edendaja

Evi Puskar - toimetaja

Harald Põhi - eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides

Meelis Pääbo - muinsuskaitsja ja ettevõtja

Jüri Pääro - televisiooni arendaja

Tiina Raitviir - sotsioloog

Liina Raudsik - alushariduse edendaja

Aino Reinmaa - eestluse hoidja Austraalias

Kaarel Jaak Roosaare - õigusteadlane ja Akadeemia Nord õppejõud

Aivar Rosenberg - kohaliku elu edendaja

Ruth Ruus - kohaliku elu edendaja

Raivo Rähni - eestluse hoidja Austraalias

Endel Saarman - eestluse hoidja Rootsis

Inga Saarva - massirepressioonide uurija

Raul Salumäe - muinsuskaitsja, ajaloo talletaja

Aita Sauemägi - Eesti kutsehariduse järjepidevuse kandja

Helle Sauga - ametiühingutegelane

Sergei Seeland - ajaloo talletaja

Tõnis Seesmaa - ettevõtluse edendaja

Juta Sepper - endine õpilasvabadusvõitleja

Lidia Sillaots - kohaliku elu edendaja, koduloouurija

Tiiu Soans - ettevõtja, maaelu edendaja

Henn Sokk - riigiametnik

Andrus Säälik - riigiametnik

Evi Tamm - kohaliku elu edendaja, õpetaja

Ants Tasuja - õpetaja

Heldi Teppan - massirepressioonide uurija

Vilma Tereping - massirepressioonide uurija

Jaan Teär - eestluse hoidja Rootsis

Elve Timberg - riigiametnik, majanduse edendaja

Ivi Tomingas - arhivaar

Maris Tudre - riigiametnik, äriregistri arendaja

Mihkel Undrest - kohaliku elu edendaja

Eino Uuk - endine õpilasvabadusvõitleja

Lea Uus - riigiametnik

Tiit Vahemets - bibliograaf, ajaloo talletaja

Linda Vaikasene - endine õpilasvabadusvõitleja

Enn Valk - teleoperaator

Evi-Urve Veesaar - ametiühingutegelane

Irene Verder - eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides

Anne Veski - laulja

Linnar Viik - infotehnoloogia edendaja, Eesti Infotehnoloogia Kolled?i õppejõud

Leo Villand - pedagoogikateadlane

Epp Vodja - noorte majandusalase ettevõtlikkuse edendaja

Kersti Võlu - täiskasvanute koolitaja

Ilmar Õigus - riigiametnik

Valgetähe medal

Aivar Arak - õpetaja, kohaliku elu edendaja

Anu-Merike Eenmäe - õpetaja

Jüri Hansen - vabadusvõitleja

Endel Jaggo - põllumajandusspetsialist

Erki Järvi - teleinsener

Ülo Kalm - ajakirjanik

Erich Kimber - Eesti-Rootsi sõprussuhete edendaja

Eve Kuljus - õpetaja, kodu-uurija

Ilmar Kütt - spordielu edendaja

Evi Lauer - õpetaja, treener

Arvo Lekk - kohaliku elu edendaja

Avo Leok - mootorisportlane

Rein Lillmaa - teleoperaator

Tiiu Pere - postitöötaja

Martti Raju - Eesti olümpialiikumise edendaja

Helle-Mare Raudsepp - kliimauurija

Heljo Saar - õpetaja

Eda Tuvikene - kodutütarde ja noorkotkaste tegevuse korraldaja

Eesti Punase Risti II klass

Ülle Aamer - silmaarst

Tiit Haviko - ortopeed, TÜ õppejõud

Riina Kabi - Eesti Punase Risti peasekretär

Mati Rahu - epidemioloog

Andrei Sõritsa - naistearst

Eesti Punase Risti III klass

Joachim Grosse - arst, südameriketega laste abistaja, Saksamaa

Kuulo Kutsar - tervisekaitse edendaja, riigiametnik

Piret Lotman - suurpere ema, kultuuriloolane

Günter Saathoff - natsismiohvritele hüvituse korraldaja

Maret Veske - arst, vereteenistuse korraldaja

Eesti Punase Risti IV klass

Hannes Aasma - päästeteenistuja

Kerstin Berglund - humanitaarabi vahendaja, Rootsi

Valentin Gerassimov - natsismiohvritele hüvituse korraldaja

Ursula Griwenka - humanitaarabi vahendaja, Saksamaa

Renate Herne - vereandja

Olga Ilgina - tüflopedagoog, nägemispuudega laste abistamise korraldaja

Miia Jürgen - suurpere ema

Külli Kool - tänavalaste abistaja

Reet Kõpper - vereandja

Janek Laev - päästeametnik

Urve Lageda - päästeametnik, künoloog

Ester Laos - puuetega inimeste abistaja

Erkki Lausto - humanitaarabi vahendaja, Soome

Ruut Mägi - vigastatud sõjameeste toetaja

Ingegerd Pihlak - humanitaarabi vahendaja

Inna Rahendi - õendusala arendaja ja õdede eestseisja

Karin Raiend - humanitaarabi vahendaja, Rootsi

Reet Rääk - lastekaitsja

Kaarin Birgitta Margareeta Sundström - humanitaarabi vahendaja, Rootsi

Uno Taimla - vaegkuuljate eestseisja

Jaak Talving - arst, humanitaarmissiooni korraldaja Indoneesias

Eva Teppo - suurpere ema, muusikapedagoog

Viivi Tiidor - arst

Dmitri Tkat?enko - päästeteenistuja

Aino Toom - meditsiiniõde

Kaia Valli - suurpere ema

Paavo Mikko Wihuri - Eesti-Soome vetelpäästealase koostöö edendaja

Mati Viirpalu - päästeteenistuja

Regina Wondel - humanitaarabi vahendaja, Saksamaa

Eesti Punase Risti V klass

Henk Dul - humanitaarabi vahendaja, Holland

Igor Lõkov - vereandja

Ivar Lõkov - vereandja

Ilmar Priidel - vereandja

Rudolf Schasmin - vereandja

Kotkaristi I klass

Edmund P. Giambastiani - Eesti NATOga liitumise toetaja, Ameerika Ühendriikide staabiülemate komitee aseesimees, admiral

Kotkaristi III klass

Ants Kiviselg - kaitseväelane, kolonel

Raul Kuutma - Soome Sõjaveteranide Eesti Ühenduse organiseerija ja töö korraldaja 1992-2000

Kalle Laanet - politsei arendaja ja reformide läbiviija, siseminister

Niels Erik S?rensen - Eesti mereväehariduse edendaja, Taani

Kotkaristi IV klass mõõkadega

Sten Reimann - kaitseväelane, major

Kotkaristi IV klass

Edmund Ande - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Helmut Aren - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Johannes Jõemets - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Kalle Jänes - politseiametnik

Jaak Karist - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Manivald Krusta - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Lembit Kulmar - kaitseväelane, major

Aimar Köss - piirivalveametnik

Rupert Lucas - Eesti kaitseväe arengule kaasaaitaja, Suurbritannia, kolonelleitnant

William A. Moschella - Eesti korrakaitse arengule kaasaaitaja, Ameerika Ühendriigid

August Neidra - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Aivar Otsalt - politseiametnik

Johannes Paults - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Kenneth Pope - Eesti-Ameerika Ühendriikide kaitsealase koostöö arendaja ja toetaja, kolonelleitnant

Uno Rahe - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Artur Suzik - kaitseväelane, kolonelleitnant

Uwe Jens Andreas Zvonar - Eesti-Saksamaa kaitsealase koostöö edendaja, kolonelleitnant

Rein Valmet - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Neeme Väli - kaitseväelane, kolonelleitnant

Kotkaristi V klass mõõkadega

Neeme Brus - kaitseväelane, kapten

Andrus Merilo - kaitseväelane, leitnant

Kotkaristi V klass

Priit Altmäe - politseiametnik

Demetrius Andresen - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Mare Arna - politseiametnik

Jüri Figlovski - kaitsepolitseiametnik

Paul Heinsoo - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Janek Järva - kaitsepolitseiametnik

Endel Kaljuste - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Valter Kannik - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Karl-Leopold Karjamaa - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Leopold Keller - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Lembit Krall - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Vaino Kõva - piirivalveametnik, kapten

Ants Kõverjalg - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Margus Laub - kaitsepolitseiametnik

Edgar Loosaar - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Margus Maasepp - politseiametnik

Karl Mandel - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Ele Nuka - politseiametnik

Tarmo Paju - piirivalveametnik, major

Heino Puurand - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Aivar Ridamäe - politseiametnik

August Riet - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Olev Ritson - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Norden-Reginalt Roosvee - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Jaan Sepper - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Peeter Tali - kaitseväelane, kapten

Helmut Tamm - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Hillar Tint - kaitseväelane, major

Tõnu Tomberg - kaitseväelane, leitnant

Sigfrid Udris - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Ravo Umal - politseiametnik

Urmas Vahter - kaitseväelane, kapten

Vello Vesingi - piirivalveametnik, kapten

Andris Viltsin - politseiametnik

Kotkaristi kuldrist mõõkadega

Andreas Rebane - kaitseväelane, vanemveebel

Ramil Sadikov - kaitseväelane, veebel

Kotkaristi kuldrist

Martin Ennuk - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Heldor Arvin Esberg - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Elgas Lume - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Sulev Merisalu - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Arvi-Hindrik Paesüld - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Kotkaristi hõberist mõõkadega

Agor Tettermann - reservväelane, nooremseersant

Kotkaristi hõberist

Juri Krotman - politseiametnik

Katrin Meikas - politseiametnik

Kotkaristi raudrist

Aivar Mõistus - politseiametnik

Otsuse nr 977 alusel antavad teenetemärgid:

Riigivapi I klass

Lennart Meri

Tunne-Väldo Kelam

Edgar Savisaar

Riigivapi II klass

Arno Almann

Tõnu Anton

Uno Heinla

Liia Hänni

Rein Järlik

Ants Käärma

Olev Laanjärv

Marju Lauristin

Jaak Leimann

Margus Leivo

Andres Lipstok

Tarmo Mänd

Robert Närska

Jüri Raidla

Jüri Rätsep

Vello Salo

Raivo Vare

Trivimi Velliste

Riigivapi III klass

Ülle Aaskivi

Hardo Aasmäe

Mati Ahven

Andres Ammas

Uno Anton

Lembit Arro

Andres Ellamaa

Hillar Eller

Kaljo Ellik

Gennadi Golubkov

Hellar Grabbi

Mati Hint

Arvo Junti

Jaak Jõerüüt

Ants Järvesaar

Villu Jürjo

Fred Jüssi

Tõnis Kaasik

Ülo Kaevats

Hillar Kalda

Lembit Kaljuvee

Teet Kallas

Jaan Kaplinski

Peet Kask

Johannes Kass

Mati Kiirend

Rein Kirs

Ain Kiviorg

Kalju Koha

Valeri Kois

Mai Kolossova

Indrek Koolmeister

Jüri Kork

Toomas Kork

Heino Kostabi

Arvo Kuddo

Ahti Kõo

Ants Laos

Jüri Liim

Jaan Lippmaa

Rein Loik

Alar Maarend

Tiit Made

Mart Madissoon

Toomas Mendelson

Tõnis Mets

Rein Miller

Anti Oidsalu

Mihkel Oviir

Siiri Oviir

Ants Paju

Arvo Pesti

Heldur Peterson

Andrei Prii

Priidu Priks

Jüri Põld

Enn Põldroos

Eve Pärnaste

Einar Rannit

Koit Raud

Jüri Reinson

Andrus Ristkok

Tõnu Saarman

Jaak Saarniit

Arvo Sarapuu

Hanno Schotter

Aleksander Sikkal

Mart Sõrg

Lehte Sööt-Hainsalu

Hagi Šein

Kalle Talviste

Aldo Tamm

Rein Tamme

Ants Tammleht

Harald Tillemann

Rein Triisa

Peeter Tulviste

Enn Tupp

Ain Tähiste

Uno Ugandi

Heinrich Valk

Arvo Vallikivi

Ants Veetõusme

Rein Veidemann

Helgi Viirelaid

Harri Õunapuu

Raoul Üksvärav

Riigivapi IV klass

Juhan Aare

Priit Aimla

Jüri Allikalt

Kaur Alttoa

Küllo Arjakas

Eldar Efendijev

Jüri Estam

Mati Heidmets

Maie Kalda

Jüri Kaljuvee

Toomas Kall

Mari-Ann Kelam

Heino Kiik

Avo Kiir

Jaan Klõšeiko

Rein Koov

Eenok Kornel

Kersti Kreismann

Kalev Kukk

Alar Laats

Aare Laht

Andres Langemets

Heiki Lindpere

Peeter Lorents

Tõnis Lukas

Linnart Mäll

Daniel Märtmaa

Kalju Mätik

Endel Nirk

Lembit Peterson

Ingrid Preeks

Ivi Proos

Arnold Pukk

Rein Ruutsoo

Tõnis Rätsep

Vilja Savisaar

Aavo Sirk

Mati Sirkel

Jaan Tamm

Rein Tamsalu

Lehte-Mai Tavel

Jaak Treiman

Feliks Undusk

Andrus Öövel

Aarne-Mati Üksküla

Riigivapi V klass

Elmar Geine

Rafik Grigorian

Sven-Erik Hanson

Juhan Hindov

Aleksander Ikonnikov

Viktor Jõgi

Maris Kaasik

Valeri Kalabugin

Peeter Kevad

Valev Kruusalu

Irina Kõva

Toomas Käbin

Paul Lepp

Virve Lepp

Enn Loko

Aarne Loodus

Aleksei Lotman

Tiit Merenäkk

Krista Mägi

Edvin Nugis

Kaino Oja

Arvi Paalandi

Jaak Pihlak

Taimi Piin-Aaspõllu

Linda Pill

Valdur Raudvassar

Ülle Rohtla

Ott Sandrak

Henn Sarv

Jüri-Karl Seim

Ülo Seppa

Heino Siigur

Lembit Soots

Enn Soovik

Jüri Stepanov

Sergei Zonov

Sulev Valner

Juhan Veel

Valgetähe I klass

Andres Tarand

Valgetähe II klass

Jüri Adams

Arvi Altmäe

Rein Lang

Aavo Mölder

Mart-Olav Niklus

Lagle Parek

Märt Rask

Endel Ratas

Paul-Eerik Rummo

Hando Runnel

Enn Sarv

Heinrich Schneider

Enn Tarto

Eerik Juhan Truuväli

Vaino Väljas

Valgetähe III klass

Enn Markvart

Valgetähe IV klass

Kaljo Ahman

Jaan Aiaots

Aivar Aleksejev

Are Aua

Andrus Blok

Jüri Ellram

Kuno Erkmann

Lenhard Ermel

Madis Gross

Inge Hirmo

Tõnu Hütt

Kaido Kaasik

Heikki Kadaja

Ülo Kalm

Enn Karu

Tiit Kasemetsa

Jüri Kaubisch

Kalevi Kaur

Aavo Keerme

Kalju Kertsmik

Jaan Kesküla

Veljo Kingsep

Raimo Kivimäe

Ülle Kiviste

Evi Kukk

Tarmo Kulu

Ülo Laanoja

Kalev Laar

Aarne Laas

Olev Liblikmann

Maie Lind

Tõnu Lindeberg

Jaan Lont

Ülo Loorens

Jaan Lukas

Leemet Lõo

Mart Mäeker

Kurmet Müürsepp

Jüri Nassar

Ülo Needo

Aivar Nigol

Rein Paap

Arno Peksar

Margus Pleksner

Elmo Priks

Ants Pärna

Leida Rehtla

Tarmo Riisk

Sulev Roos

Ilmar Roostal

Uno Rootsmaa

Arno Rossman

Toomas Rõhu

Ene Saar

Vambola Sipelgas

Juhan Särgava

Urve Takjas

Esta Tamm

Anne Tasuja

Ilmar Teevet

Avo-Rein Tereping

Indrek Tiidemann

Sirje Tobreluts

Marju Toom

Tiit Tõnts

Bruno Uustal

Ain Vahtra

Leemet Vaikmaa

Ülle Vapper

Tiit Vilk

Jüri Võigemast

Tõnis Väli

Valgetähe V klass

Avo Kaal

Leo Kaal

Peeter Kondas

Märt Preegel

Kotkaristi II klass

Harry Hein

Kotkaristi IV klass

Rudolf Bauman

Riho Breivel

Ago Estermaa

Mati Heinmets

Kalle Klandorf

Peeter Klausen

Koit Pikaro

Elmo Poolak

Endel Tirmaste

Jaan Toots

Kotkaristi V klass

Arvo Reinsalu

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid