“Eesti Vabariik tänab – Eestimaa Rahvarinde, Eesti Kodanike Komiteede ja teiste rahvaliikumiste algatajaid ning aktiivseid korraldajaid, kelle tegevus tagas rahva ulatusliku toetuse omariikluse idee elluviimisele,” kirjutas president otsuse preambulas.

Riiklikke autasusid jagab president Eesti Vabariigi 88. aastapäeva puhul ning iseseisvuse taastamise 15. aastal riigile ja rahvale osutatud teenete tunnustamiseks kahe otsusega. 538 inimest tunnustatakse seoses iseseisvuspäevaga ja Eesti riigile osutatud teenete eest. Autasustatute hulgas on palju Eesti sõpru välismaal, samuti teadlasi, pedagooge, kultuuritegelasi, majanduselu edendajaid, riigi-ametnikke, vabadusvõitlejaid, sõjaväelasi ning teisi isikuid.

Nende seas on USA ekspresident Bill Clinton, Saksamaa endine liidukantsler Helmut Kohl ja Poola eksjuht Lech Walesa.

Autasustatute seas on ka Indoneesias käinud päästetöötajad, suurperede emasid ja veredoonoreid.

Esimene nimekiri

Seoses iseseisvuspäevaga ja Eesti riigile osutatud teenete tunnustamiseks annan riiklikud autasud järgmiselt:

Maarjamaa Risti I klass

•• William Jefferson Clinton - Eesti NATO-ga liitumise toetaja, Ameerika Ühendriikide president aastatel 1993-2001

•• Helmut Josef Michael Kohl - Eesti iseseisvuspüüdluste toetaja, Saksamaa Liitvabariigi kantsler aastatel 1982-1998

•• Lech Walesa - Eesti iseseisvuspüüdluste toetaja, Poola Vabariigi president aastatel 1990-1995

Maarjamaa Risti II klass

•• Ashot Hovakimian - Eesti-Armeenia suhete edendaja, Armeenia Vabariigi suursaadik Eestis

•• Heide Simonis - Läänemeremaade koostöö edendaja, Eesti-Saksa suhete edendaja

Maarjamaa Risti III klass

•• Tekla Famiglietti - Püha Birgitta Ordu ülemabtiss

•• Pauli Olavi Järvenpää - Eesti-Soome kaitsekoostöö edendaja

•• Justinas Karosas - Eesti-Leedu suhete edendaja, Leedu parlamendi liige

•• Ulrich Mädge - Eesti-Saksa suhete edendaja, Tartu Jaani kiriku taastamise toetaja

•• Brent Scowcroft - Eesti taasiseseisvumisele kaasaaitaja, Ameerika Ühendriigid

•• Jan Olof Snihs - Eesti-Rootsi radiatsioonialase koostöö edendaja

•• Reinoldijus Šarkinas - Eesti-Leedu majanduskoostöö edendaja

•• Mykhailo Zgurovsky - Eesti-Ukraina teaduskoostöö edendaja

•• Reino Uronen - Eesti-Soome põllumajandusalase koostöö edendaja

•• Stephen Wall - Eesti Euroopa Liiduga liitumise toetaja, Suurbritannia

•• Janis Vanags - Eesti-Läti kirikutevahelise koostöö edendaja, Läti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop

•• Kurt Volker - Eesti NATO-ga liitumise toetaja, Ameerika Ühendriigid

Maarjamaa Risti IV klass

•• Georgine Alde Le Beau (õde Mary Vénard) - Eesti hariduselu ja vabatahtliku töö edendaja, Soome

•• Vilnis Baltins - Eesti olümpialiikumise toetaja, Läti Olümpiakomitee president 1988-2004

•• Ole Christoffersen - Eesti-Taani majandussuhete edendaja

•• Vartan Grigorian - Eesti-Armeenia suhete edendaja

•• Antti Ilari Halinen - Eesti-Soome suhete edendaja, ajakirjanik

•• Harry Huge - Eesti taasiseseisvumisele kaasaaitaja, Ameerika Ühendriigid

•• Ivan Ivanov - Mari keeleteadlane, Venemaa

•• Martin Killi - Norra-Eesti suhete edendaja

•• Clemens Hermann Krause - Eesti haridus- ja kirikuelu edendaja, Saksamaa

•• Raimo Johannes Kurki - Eesti-Soome merenduskoostöö arendaja

•• Pranas Mickevicius - Eesti-Leedu majanduskoostöö edendaja

•• Matti Niiranen - Eesti-Soome suhete arendaja

•• Earl Rogers - Eesti-Ameerika Ühendriikide haridussidemete edendaja

•• Olli Tapio Saarela - Eesti-Soome noorsootööalase koostöö edendaja

Hiroshi Shoji - Eesti-Jaapani teaduskoostöö edendaja

•• Rimantas Stankevicius - Eesti-Leedu majanduskoostöö edendaja

•• Antti Vuorinen - tuumareaktorite ekspert, Soome

Maarjamaa Risti V klass

•• Mario Nuno dos Santos Ferreira - Eesti-Portugali suhete edendaja, Eesti aukonsul Portos

•• Tore Karl-Erik Gustavsson - Eesti kalanduse arendamise toetaja, Rootsi

•• Matti Olavi Helminen - Eesti-Soome looduskaitsekoostöö edendaja

•• Meinhard Höffmann - Eesti-Saksa haridussidemete edendaja, õpetaja

•• Sandor Kanyadi - Eesti-Ungari kultuurisuhete arendaja, luuletaja ja tõlkija

•• Rainer Koivula - Eesti-Soome suhete edendaja

•• Hiromi Komori - Eesti-Jaapani suhete edendaja

•• Erkki Laatikainen - Eesti-Soome suhete edendaja

•• Olavi Leskinen - Eesti-Soome suhete edendaja

•• Costantino Moretti - Eesti-Itaalia suhete edendaja

•• Pekka Niskanen - Eesti-Soome kalandusalase koostöö edendaja

•• Istvan Nyirkos - Eesti-Ungari kultuurisuhete edendaja

•• Aleksander Pepeljajev - koreograaf ja lavastaja

•• Helmi Stalte - Eesti-Läti kultuurisuhete edendaja, liivi kultuuri hoidja ja edasikandja

•• Jukka Kullervo Suvisaari - Eesti-Soome suhete edendaja, heraldik

•• Leena Tomanterä - Eesti-Soome arheoloogiaalaste suhete edendaja

•• Erkki Uolevi Vesterinen - Stockholmi Eesti Maja tegevusele kaasaaitaja, Rootsi

•• Matti Reijo Juhani Viljanen - Eesti-Soome inseneride koostöö edendaja

•• Per Wramner - Eesti kalandusalase koostöö edendaja, Rootsi

Riigivapi I klass

•• Arvo Pärt - helilooja

Riigivapi V klass

•• Maaja Hanko - vabadusvõitleja

•• Heljo Kuus - vabadusvõitleja

Valgetähe I klass

•• Toomas Luman - majanduse ümberkorraldaja ja edendaja, Eesti Euroopa Liiduga liitumisele kaasaaitaja

Valgetähe II klass

•• Jaak Aaviksoo - Eesti Euroopa Liiduga liitumisele kaasaaitaja, Tartu Ülikooli rektor, akadeemik

•• Jüri Käo - Eesti Euroopa Liiduga liitumisele kaasaaitaja, ettevõtja

•• Aadu Luukas - sotsiaaldialoogi edendaja

•• Andres Põder - kirikuelu edendaja, EELK peapiiskop

•• Villu Reiljan - keskkonnakaitse edendaja, kauaaegne minister

•• Richard Villems - biofüüsik, akadeemik, Eesti teaduse edendaja

Valgetähe III klass

•• Nikolai Aleksejev - Eesti muusika-elu edendaja, dirigent, Vene Föderatsioon

•• Toomas Annus - ettevõtluse edendaja

•• Mihhail Bronštein - majandusteadlane, akadeemik

•• Karin Jaani - riigiametnik, diplomaat

•• Philippe Jourdan - Eesti kirikuelu edendaja, roomakatoliku kiriku piiskop

•• Allar Jõks - Eesti õiguskultuuri edendaja, õiguskantsler

•• Mart Kadastik - ajakirjanik, ajakirjanduse väljaandja

•• Mati Karelson - keemik, TTÜ professor

•• Jaan Kartau - kohtunik

•• Kalju Komissarov - lavastaja, teatripedagoog

•• Ilmar Koppel - teaduse edendaja, keemik, akadeemik

•• Arno Köörna - majandusteadlane, akadeemik

•• Svetlana Lozovaja-Tširkova - vehkleja, olümpiavõitja

•• Hans Luik - ajakirjanik, ajakirjanduse väljaandja

•• Jaak Luik - riigikohtunik

•• Tšeslav Luštšik - füüsik, akadeemik

•• Evald Okas - maalikunstnik

•• Mart Opmann - majanduselu edendaja, Riigikogu liige

•• Olav Pärnamets - pastor, kirikuelu edendaja

•• Karl Rebane - teaduse edendaja, akadeemik

•• Riina Irina Roomet - riigiametnik, asjaajamise ja arhiivinduse edendaja

•• Neinar Seli - ettevõtluse arendaja

•• Valvi Strikaitiene - Eesti-Leedu suhete arendaja, suursaadik

•• Udo Themas - ettevõtluse edendaja

•• Simmu Tiik - riigiametnik, suursaadik

•• Ester Tuiksoo - Eesti Euroopa Liiduga liitumisele kaasaaitaja, põllumajanduse edendaja

•• Mati Vaarmann - riigiametnik, diplomaat

•• Enn Veskimägi - Eesti Euroopa Liiduga liitumisele kaasaaitaja, ettevõtja

•• Andrus Värnik - odaviskaja

Valgetähe IV klass

•• Eduard Aamer - kohaliku elu edendaja, ettevõtja

•• Ülari Alamets - ettevõtluskeskkonna edendaja

•• Toomas Alatalu - Balti koostöö edendaja, Riigikogu liige

•• Koit Alekand - põllumajandus teadlane, EMÜ emeriitprofessor

•• Rudolf Allabert - näitleja, pedagoog

•• Mare Allas - riigiametnik, jurist

•• Feliks Angelstok - Sisekaitseakadeemia õppejõud

•• Aivar Anijago - omavalitsustegelane ja kohaliku elu edendaja

•• Vello Asi - sisearhitekt, pedagoog

•• Hannes Astok - omavalitsustegelane, kohaliku elu edendaja

•• Peep Audova - kirikuõpetaja, kirikuelu edendaja

•• Niina Baranina - Peipsi-äärse piirkonna elulaadi hoidja

•• Laine Belovas - õpetaja

•• Andrei Birov - riigiametnik, diplomaat

•• Jaan Bärenson - diakon, kirikuelu edendaja

•• Hannes Danilov - sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna korraldaja

•• Heiner Erendi - kirikuõpetaja, eestluse hoidja Rootsis

•• Urve Erikson - omavalitsustegelane

•• Leo Filippov - loodushoidja ja kodukaunistaja

•• Ene Grauberg - kõrghariduse edendaja, Akadeemia Nord rektor

•• Lilian Hansar - arhitekt, muinsuskaitsja

•• Jaanus Harro - arstiteadlane, TÜ professor

•• Harry Heinrichsen - omavalitsustegelane, kohaliku elu edendaja

•• Hans Hindpere - helilooja

•• Kalmer Hütt - õpetaja, suurperede eestseisja

•• Maie Jeeser - riigiametnik, loodushoidja

•• Sirje Jõemaa - õpetaja, kohaliku elu edendaja

•• Aare Järvan - riigiametnik, Eesti rahandussüsteemi edendaja

•• Jüri Järviste - ettevõtluse edendaja

•• Tiit Kaadu - riigiametnik, töökaitsealase tegevuse korraldaja

•• Arne Kaasik - loodushoidja

•• Mart Kadaja - õpetaja, erivajadustega laste hariduse korraldaja

•• Toomas Kahur - riigiametnik, diplomaat

•• Ülle Kahusk (Kauksi Ülle) - kirjanik, võru ja setu kultuuri edendaja

•• Kalju Kajak - geoloog-kaardistaja

•• Tõnu Kaljumäe - riigiametnik

•• Arvi Kallas - põllumajandusteaduse edendaja

•• Priit Kama - riigiametnik, jurist

•• Gerd Kanter - kettaheitja

•• Vello Kaselo - põllumajandusettevõtja

•• Reet Kasik - keeleteadlane, TÜ õppejõud

•• Kalju Kask - põllumajandusteadlane

•• Mati Kepp - omavalitsustegelane, Riigikogu liige

•• Tiiu Kiudorv - õpetaja, rahvakultuuri hoidja

•• Toivo Kivi - omavalitsustegelane ja kohaliku elu edendaja

•• Arvo Kivikas - ettevõtja

•• Mait Klaassen - hariduselu edendaja, Riigikogu liige

•• Mihkel Koel - keemiateadlane

•• Rein Kokk - omavalitsustegelane, kohaliku elu edendaja

•• Madis Kolk - Eesti Kontserdi produtsent

•• Nikolai Koslov - hariduselu edendaja

•• Gunnar Kraft - ettevõtja

•• Kalev Kreegipuu - ettevõtja, maa-elu edendaja

•• Alar Kroodo - ettevõtja

•• Väino Kull - omavalitsustegelane

•• Enn Kunila - ettevõtja

•• Tiit Kuuli - ettevõtja

•• August Kõrbe - pedagoogikateadlane

•• Kalvi Kõva - omavalitsustegelane

•• Viive Kübar - riigiametnik, jurist

•• Jakob Kübarsepp - kõrghariduse edendaja, TTÜ professor

•• Aare Lapõnin - riigiametnik, maksusüsteemi edendaja

•• Valli Lember-Bogatkina - kunstnik

•• Anu Liivak - kunstiteadlane

•• Malle Ling - õpetaja

•• Enda Link - omavalitsustegelane

•• Vello Loogna - puhkpillimuusika edendaja

•• Ain Lutsepp - näitleja

•• Jaan Lutt - hüdrograaf

•• Toomas Malva - vanglaametnik

•• Merle Malvet - riigiametnik, sotsiaalhoolekande edendaja

•• Udo Margna - taimefüsioloog, akadeemik

•• Jaanus Marrandi - põllumajanduse ja maaelu edendaja, Riigikogu liige

•• Enn Mellikov - keemik, akadeemik

•• Mati Meos - kohaliku elu edendaja

•• Illimar Mets - riigiametnik

•• Marje Metsur - näitleja

•• Marko Mihkelson - välissuhtluse edendaja, Riigikogu liige

•• Tiia Miller - riigiametnik, diplomaat

•• Jaanus Männik - maaelu edendaja, Riigikogu liige

•• Jaan Naaber - prokurör

•• Olev Nigul - ettevõtja

•• Tarmo Noop - ettevõtja

•• Kaarli Noor - riigiametnik, mere- ohutuse korraldaja

•• Riho Nõmmik - eestluse hoidja Venemaal

•• Peeter Näks - vanglasüsteemi arendaja

•• Vaike Näripea - jurist

•• Roland Nymann - riigiametnik, Eesti Euroopa Liiduga liitumise korraldaja

•• Peeter Orav - hariduselu edendaja

•• Sirje Orvet - sekretäritöö ja asjaajamiskultuuri edendaja

•• Jaanus Otsa - ettevõtja

•• Maido Pajo - jurist, maaettevõtluse arendaja

•• Ando Palginõmm - treener

•• Tiia Penjam - ajakirjanik

•• Jaan Pikka - riigiametnik, loodushoidja

•• Peet Pullisaar - eestluse hoidja Argentiinas, aukonsul

•• Aino Pung - riigiametnik, muinsuskaitsja

•• Heino Puuste - sportlane, kerge-jõustikutreener

•• Sven Põder - riigiametnik, jurist

•• Peeter Päll - keeleteadlane

•• Eha Pärn - riigiametnik

•• Ülo Pärnits - ettevõtja

•• Marge Püss - prokurör

•• Ilmar Raag - avalik-õigusliku televisiooni arendaja

•• Esra Rahula - kirikuõpetaja, kirikuelu edendaja

•• Siim Raie - Eesti Euroopa Liiduga liitumisele kaasaaitaja

•• Raivo Rand - ettevõtja

•• Silvia Rannamaa - kirjanik

•• Priit Raud - tantsukultuuri edendaja

•• Valda Raud - tõlkija

•• Harald Raudi - audiovisuaalse kultuuripärandi säilitaja

•• Ivo Manfred Rebane - riigiametnik, sümboolika edendaja

•• Janno Reiljan - majandusteadlane, Riigikogu liige

•• Vallo Reimaa - hariduselu edendaja, omavalitsustegelane

•• Rein Reisberg - riigiametnik, töökeskkonna arendaja

•• Alla Romanova - riigiametnik, loodushoidja

•• Enn Roosi - omavalitsustegelane, kohaliku elu edendaja

•• Valeri Ruuse - omavalitsustegelane, kohaliku elu edendaja

•• Ennu Rüstern - infotehnoloog, TTÜ professor

•• Ene Saadre - kalakasvatuse arendaja

•• Valdur Saks - bioenergeetik, akadeemik

•• Angela Saks-Tammekand - riigi- ametnik, välissuhtluse arendaja

•• Madis-Ilmar Salum - ajakirjanik

•• Arved-Ervin Sapar - astrofüüsik, akadeemik

•• Peeter Saul - dirigent

•• Herman Simm - riigiametnik, Eesti NATO-ga liitumise korraldaja

•• Silja Sinitamm - õpetaja, hariduse ja integratsiooni korraldaja

•• Väino Soonike - teedeinsener

•• Saima Strenze - riigiametnik, audiitor

•• Urmas Sutrop - eesti keele uurija

•• Silver Säga - kohaliku elu edendaja

•• Ester Šank - riigiametnik, ajakirjanduse edendaja

•• Vello Tafenau - kohaliku elu edendaja, Riigikogu liige

•• Karin Taidre - kunstiteadlane

•• Mati Talvik - teleajakirjanik

•• Toomas Tamla - arheoloog

•• Ellen Tamm - ehtekunstnik, EKA pedagoog

•• Jüri Tamm - spordijuht, Riigikogu liige

•• Mihkel Tammet - riigiametnik, Eesti NATO-ga liitumise korraldaja

•• Alar Tamming - ettevõtja

•• Juhan Telgmaa - loodushoidja

•• Erik Terk - majandusteadlane, Eesti Euroopa Liiduga liitumisele kaasaaitaja

•• Kaarel Tiganik - metsaülem

•• Irene Tiivel - keeleõpetaja, filoloog

•• Peeter Tohver - ettevõtluse edendaja

•• Mare Tommingas - koreograaf, balletitantsija

•• Tõnu Toomik - ettevõtja

•• Jaan Truuts - omavalitsustegelane, kohaliku elu edendaja

•• Elbert Tuganov - filmirežissöör

•• Henn Tuherm - Eesti-Läti teaduskoostöö edendaja, Läti Põllumajandusülikooli professor

•• Aivar Tuulberg - ettevõtja

•• Valdo Täker - teedeinsener

•• Lembit Ulfsak - näitleja

•• Gunnar Vaht - kõrghariduse edendaja

•• Jüri Valge - riigiametnik, keeleteadlane

•• Lembit Vali - energeetika arendaja

•• Marika Valk - Eesti Kunstimuuseumi arendaja

•• Galina Varlamova - teadusinformatsiooni talletaja ja koordineerija

•• Jaan Veeroos - riigiametnik, tööhõive korraldaja

•• Andra Veidemann - sotsiaaldialoogi edendaja

•• Arvo Veidenberg - maaelu ja põllumajanduse edendaja

•• Peeter Vihalemm - ajakirjandusteadlane ja sotsiaalpsühholoog, TÜ professor

•• Jüri Viikberg - keeleteadlane

•• Eero Viil - diplomaat, riigiametnik

•• Ülo Viilup - metsakorralduse edendaja

•• Matti Viisimaa - jäätmemajanduse korraldaja

•• Heido Vitsur - riigiametnik, majanduselu edendaja

•• Aili Võrk - riigiametnik, Eesti metroloogia edendaja

•• Maarika Võsu - vehkleja

•• Andres Öpik - keemik, kõrghariduse arendaja, TTÜ professor

•• Endla Ülviste - prokurör

Valgetähe V klass

•• Anu Aaspõllu - kohtuekspert

•• Bernhard Abiline - endine õpilasvabadusvõitleja

•• Rein Ahun - õpetaja, treener

•• Urve Aivare - eestluse hoidja ja eestikeelse hariduse edendaja Lätis

•• Ave Alavainu - luuletaja

•• Mihkel Allik - riigiametnik, jurist

•• Malle Amor - riigiametnik, jurist

•• Kai Amos - advokaat

•• Ene Annus - alushariduse edendaja

•• Arti Arakas - ettevõtja

•• Valve Aronija - ametiühingutegelane

•• Vitali Belobrovtsev - ajakirjanik

•• Sergei Bõstrov - riigiametnik

•• Sergei Didõk - fotokunstnik

•• Julia Dimitrijeva - ametiühingutegelane

•• Miralda-Agnes Ellart - massirepressioonide uurija

•• Heiki Epner - Tartu Ülikooli raamatukogu arendaja

•• Rein Hanson - ajakirjanik, kohaliku elu edendaja

•• Kaie Holm - bibliograaf

•• Andrei Hvostov - ajakirjanik

•• Erle Ignatjev - riigiametnik, personaliarendaja

•• Milvi Ilves - ametiühingutegelane

•• Fred Ise - eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides

•• Erich Jaansoo - näitleja, kohaliku elu edendaja

•• Ilo Jaik Riedberg - Eesti-Prantsuse suhete edendaja

•• Heldur Jõgioja - muusik

•• Madis Jürgen - ajakirjanik

•• Urmas Jürgenson - ettevõtja

•• Mall Kaevats - kirjanduskriitik ja toimetaja

•• Helgi Kaldma - ajakirjanik

•• Madis Kaldmäe - riigiametnik, regionaalarengu edendaja

•• Mare Kallakas - ametiühingutegelane

•• Ivar Kallion - majandustegelane

•• Mall Kalve - võimlemistreener

•• Kersti Karuse - riigiametnik, asja-ajamissüsteemi arendaja

•• Kaido Kasak - lennundushariduse edendaja, Tartu LennukolledĻi prorektor

•• Eha Keinast - riigiametnik, arhivaar

•• Juhan Kilumets - kunstiajaloolane ja restauraator

•• Jüri Kindel - massirepressioonide uurija

•• Aule Kindsigo - riigiametnik, rahandussüsteemi edendaja

•• Mati Kitsik - ettevõtluse edendaja

•• Reet Kiuru - omavalitsustegelane

•• Mart Kivastik - kirjanik

•• Hans Kobin - eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides

•• Raimund Kokk - treener ja spordi- elu edendaja

•• Marika Kongas - riigiametnik, raamatupidaja

•• Aili Koodi - alushariduse edendaja

•• Evelyn Koop - iluvõimlemistreener, Kanada

•• Heiki Kortspärn - kohaliku elu edendaja

•• Ants Kotkas - ettevõtja

•• Jüri Kruus - helirežissöör

•• Toivo Kuldkepp - ettevõtluse edendaja

•• Lea Kuldsepp - kohaliku elu edendaja

•• Kristiina Kull - riigiametnik, raamatupidaja

•• Kaimo Kuusk - riigiametnik

•• Laine Käbin - riigiametnik, raamatupidaja

•• Peeter Küüts - riigiametnik, rahvastikuregistri arendaja

•• Riho Laanes - kutseõpetaja

•• Arvi Laide - vanglaametnik

•• Riina Leevald - massirepressioonide uurija

•• Anneliis-Mall Leius - õpetaja, võimlemistreener

•• Aino Lepp - ametiühingutegelane

•• Evi Lestal - õpetaja

•• Reet Linna - teleajakirjanik

•• Tõnu Lume - spordielu korraldaja

•• Irene Lään - museoloog

•• Raul Maripuu - põllumajandusettevõtja

•• Tiina Mattisen - muusikateadlane

•• Sirje Merilo - prokurör

•• Udo Meriste - hariduselu edendaja, Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolled?i direktor

•• Raffi Moks - eestluse hoidja Kanadas

•• Velda Morgen - eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides

•• Asta Mugra - endine õpilasvabadusvõitleja

•• Evi Murdla - bibliograaf, kohaliku elu edendaja

•• Asser Murutar - sotsioloog

•• Silvija Mõttus - alushariduse edendaja

•• Heiki Mägi - riigiametnik

•• Mati Mägi - ettevõtluse edendaja

•• Evi Männik - õpetaja

•• Marga Napp - alushariduse edendaja

•• Elfriede Nikolai - õpetaja, rahvakunsti edendaja

•• Aleksei Nikolajev - ettevõtluse edendaja

•• Harald Nurk - eestluse hoidja Rootsis

•• Arvo Nuut - filmiprodutsent

•• Toe Nõmm - riigiametnik

•• Anne Ojalo - folklooriliikumise korraldaja

•• Kristi Oll - alushariduse edendaja

•• Aime Olvet - alushariduse edendaja

•• Eha Paas - kodukandi liikumise edendaja

•• Tõnis Padu - muinsuskaitsja, kohaliku elu edendaja

•• Elgur Palta - riigiametnik, spordielu edendaja

•• Mai Parras - ettevõtluse edendaja

•• Valter Parve - sotsiaaltöö korralduse õppejõud, TÜ Pärnu KolledĻ

•• Arno Pavel - muinsuskaitsja, kohaliku elu edendaja

•• Allan Pensa - eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides

•• Ülle Podekrat - alushariduse ja rahvakultuuri edendaja

•• Evi Puskar - toimetaja

•• Harald Põhi - eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides

•• Meelis Pääbo - muinsuskaitsja ja ettevõtja

•• Jüri Pääro - televisiooni arendaja

•• Tiina Raitviir - sotsioloog

•• Liina Raudsik - alushariduse edendaja

•• Aino Reinmaa - eestluse hoidja Austraalias

•• Kaarel Jaak Roosaare - õigusteadlane ja Akadeemia Nord õppejõud

•• Aivar Rosenberg - kohaliku elu edendaja

•• Ruth Ruus - kohaliku elu edendaja

•• Raivo Rähni - eestluse hoidja Austraalias

•• Endel Saarman - eestluse hoidja Rootsis

•• Inga Saarva - massirepressioonide uurija

•• Raul Salumäe - muinsuskaitsja, ajaloo talletaja

•• Aita Sauemägi - Eesti kutsehariduse järjepidevuse kandja

•• Helle Sauga - ametiühingutegelane

•• Sergei Seeland - ajaloo talletaja

•• Tõnis Seesmaa - ettevõtluse edendaja

•• Juta Sepper - endine õpilasvabadusvõitleja

•• Lidia Sillaots - kohaliku elu edendaja, koduloouurija

•• Tiiu Soans - ettevõtja, maaelu edendaja

•• Henn Sokk - riigiametnik

•• Andrus Säälik - riigiametnik

•• Evi Tamm - kohaliku elu edendaja, õpetaja

•• Ants Tasuja - õpetaja

•• Heldi Teppan - massirepressioonide uurija

•• Vilma Tereping - massirepressioonide uurija

•• Jaan Teär - eestluse hoidja Rootsis

•• Elve Timberg - riigiametnik, majanduse edendaja

•• Ivi Tomingas - arhivaar

•• Maris Tudre - riigiametnik, äriregistri arendaja

•• Mihkel Undrest - kohaliku elu edendaja

•• Eino Uuk - endine õpilasvabadusvõitleja

•• Lea Uus - riigiametnik

•• Tiit Vahemets - bibliograaf, ajaloo talletaja

•• Linda Vaikasene - endine õpilasvabadusvõitleja

•• Enn Valk - teleoperaator

•• Evi-Urve Veesaar - ametiühingutegelane

•• Irene Verder - eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides

•• Anne Veski - laulja

•• Linnar Viik - infotehnoloogia edendaja, Eesti Infotehnoloogia KolledĻi õppejõud

•• Leo Villand - pedagoogikateadlane

•• Epp Vodja - noorte majandusalase ettevõtlikkuse edendaja

•• Kersti Võlu - täiskasvanute koolitaja

•• Ilmar Õigus - riigiametnik

Valgetähe medal

•• Aivar Arak - õpetaja, kohaliku elu edendaja

•• Anu-Merike Eenmäe - õpetaja

•• Jüri Hansen - vabadusvõitleja

•• Endel Jaggo - põllumajandusspetsialist

•• Erki Järvi - teleinsener

•• Ülo Kalm - ajakirjanik

•• Erich Kimber - Eesti-Rootsi sõprussuhete edendaja

•• Eve Kuljus - õpetaja, kodu-uurija

•• Ilmar Kütt - spordielu edendaja

•• Evi Lauer - õpetaja, treener

•• Arvo Lekk - kohaliku elu edendaja

•• Avo Leok - mootorisportlane

•• Rein Lillmaa - teleoperaator

•• Tiiu Pere - postitöötaja

•• Martti Raju - Eesti olümpialiikumise edendaja

•• Helle-Mare Raudsepp - kliimauurija

Heljo Saar - õpetaja

•• Eda Tuvikene - kodutütarde ja noorkotkaste tegevuse korraldaja

Eesti Punase Risti II klass

•• Ülle Aamer - silmaarst

•• Tiit Haviko - ortopeed, TÜ õppejõud

•• Riina Kabi - Eesti Punase Risti peasekretär

•• Mati Rahu - epidemioloog

•• Andrei Sõritsa - naistearst

Eesti Punase Risti III klass

•• Joachim Grosse - arst, südameriketega laste abistaja, Saksamaa

•• Kuulo Kutsar - tervisekaitse edendaja, riigiametnik

•• Piret Lotman - suurpere ema, kultuuriloolane

•• Günter Saathoff - natsismiohvritele hüvituse korraldaja

•• Maret Veske - arst, vereteenistuse korraldaja

Eesti Punase Risti IV klass

•• Hannes Aasma - päästeteenistuja

•• Kerstin Berglund - humanitaarabi vahendaja, Rootsi

•• Valentin Gerassimov - natsismiohvritele hüvituse korraldaja

•• Ursula Griwenka - humanitaarabi vahendaja, Saksamaa

•• Renate Herne - vereandja

•• Olga Ilgina - tüflopedagoog, nägemispuudega laste abistamise korraldaja

•• Miia Jürgen - suurpere ema

•• Külli Kool - tänavalaste abistaja

•• Reet Kõpper - vereandja

•• Janek Laev - päästeametnik

•• Urve Lageda - päästeametnik, künoloog

•• Ester Laos - puuetega inimeste abistaja

•• Erkki Lausto - humanitaarabi vahendaja, Soome

•• Ruut Mägi - vigastatud sõjameeste toetaja

•• Ingegerd Pihlak - humanitaarabi vahendaja

•• Inna Rahendi - õendusala arendaja ja õdede eestseisja

•• Karin Raiend - humanitaarabi vahendaja, Rootsi

•• Reet Rääk - lastekaitsja

•• Kaarin Birgitta Margareeta Sundström - humanitaarabi vahendaja, Rootsi

•• Uno Taimla - vaegkuuljate eestseisja

•• Jaak Talving - arst, humanitaarmissiooni korraldaja Indoneesias

•• Eva Teppo - suurpere ema, muusikapedagoog

•• Viivi Tiidor - arst

•• Dmitri Tkatšenko - päästja

•• Aino Toom - meditsiiniõde

•• Kaia Valli - suurpere ema

•• Paavo Mikko Wihuri - Eesti-Soome vetelpäästealase koostöö edendaja

•• Mati Viirpalu - päästeteenistuja

•• Regina Wondel - humanitaarabi vahendaja, Saksamaa

Eesti Punase Risti V klass

•• Henk Dul - humanitaarabi vahendaja, Holland

•• Igor Lõkov - vereandja

•• Ivar Lõkov - vereandja

•• Ilmar Priidel - vereandja

•• Rudolf Schasmin - vereandja

Kotkaristi I klass

•• Edmund P. Giambastiani - Eesti NATO-ga liitumise toetaja, Ameerika Ühendriikide staabiülemate komitee aseesimees, admiral

Kotkaristi III klass

•• Ants Kiviselg - kaitseväelane, kolonel

•• Raul Kuutma - Soome Sõjaveteranide Eesti Ühenduse organiseerija ja töö korraldaja 1992-2000

•• Kalle Laanet - politsei arendaja ja reformide läbiviija, siseminister

•• Niels Erik Sųrensen - Eesti mere- väehariduse edendaja, Taani

Kotkaristi IV klass mõõkadega

•• Sten Reimann - kaitseväelane, major

Kotkaristi IV klass

•• Edmund Ande - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Helmut Aren - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Johannes Jõemets - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Kalle Jänes - politseiametnik

•• Jaak Karist - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Manivald Krusta - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Lembit Kulmar - kaitseväelane, major

•• Aimar Köss - piirivalveametnik

•• Rupert Lucas - Eesti kaitseväe arengule kaasaaitaja, Suurbritannia, kolonelleitnant

•• William A. Moschella - Eesti korrakaitse arengule kaasaaitaja, Ameerika Ühendriigid

•• August Neidra - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Aivar Otsalt - politseiametnik

•• Johannes Paults - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Kenneth Pope - Eesti-Ameerika Ühendriikide kaitsealase koostöö arendaja ja toetaja, kolonelleitnant

•• Uno Rahe - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Artur Suzik - kaitseväelane, kolonelleitnant

•• Uwe Jens Andreas Zvonar - Eesti-Saksamaa kaitsealase koostöö edendaja, kolonelleitnant

•• Rein Valmet - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Neeme Väli - kaitseväelane, kolonelleitnant

Kotkaristi V klass mõõkadega

•• Neeme Brus - kaitseväelane, kapten

•• Andrus Merilo - kaitseväelane, leitnant

Kotkaristi V klass

•• Priit Altmäe - politseiametnik

•• Demetrius Andresen - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Mare Arna - politseiametnik

•• Jüri Figlovski - kaitsepolitseinik

•• Paul Heinsoo - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Janek Järva - kaitsepolitseinik

•• Endel Kaljuste - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Valter Kannik - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Karl-Leopold Karjamaa - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Leopold Keller - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Lembit Krall - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Vaino Kõva - piirivalveametnik, kapten

•• Ants Kõverjalg - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Margus Laub - kaitsepolitseinik

•• Edgar Loosaar - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Margus Maasepp - politseiametnik

•• Karl Mandel - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Ele Nuka - politseiametnik

•• Tarmo Paju - piirivalveametnik, major

•• Heino Puurand - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Aivar Ridamäe - politseiametnik

•• August Riet - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Olev Ritson - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Norden-Reginalt Roosvee - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Jaan Sepper - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Peeter Tali - kaitseväelane, kapten

•• Helmut Tamm - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Hillar Tint - kaitseväelane, major

•• Tõnu Tomberg - kaitseväelane, leitnant

•• Sigfrid Udris - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Ravo Umal - politseiametnik

•• Urmas Vahter - kaitseväelane, kapten

•• Vello Vesingi - piirivalveametnik, kapten

•• Andris Viltsin - politseiametnik

Kotkaristi kuldrist mõõkadega

•• Andreas Rebane - kaitseväelane, vanemveebel

•• Ramil Sadikov - kaitseväelane, veebel

Kotkaristi kuldrist

•• Martin Ennuk - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Heldor Arvin Esberg - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Elgas Lume - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Sulev Merisalu - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

•• Arvi-Hindrik Paesüld - sõjaliste teenetega vabadusvõitleja

Kotkaristi hõberist mõõkadega

•• Agor Tettermann - reservväelane, nooremseersant

Kotkaristi hõberist

•• Juri Krotman - politseiametnik

•• Katrin Meikas - politseiametnik

Kotkaristi raudrist

•• Aivar Mõistus - politseiametnik