Rahvusringhäälingu loomise kava on heaks kiidetud neljal korral eri valitsuste poolt, eelmisel nädalal jõudis selleni ka ametisolev valitsus.

“Kui seadus vastu võetakse, määrab riigikogu uue ringhäälingunõukogu, kes paneb paika rahvusringhäälingu juhatuse, ja see uus tegevjuhtkond koos uue nõukoguga hakkab siis tegelikult seda ühinemisprotsessi vedama,” rääkis ETV juhatuse esimees Ainar Ruussaar.

Veel on selgunud, et viieliikmelist juhatust hakkab nõustama ekspertidest koosnev ühiskondlik nõukoda.

Ettevalmistustöid ühinemise nimel juhib seni ringhäälingunõukogu eesotsas Andres Jõesaarega, koostöös ER-i ja ETV juhatustega. Volituse annab neile selleks riigikogu heaks kiidetud ETV ja ER-i arengukava.

”Olukord on keeruline, kui ER-i ja ETV juhatuse liikmed peavad nõukogus andma poliitikutele aru sellest, kuidas on eetris poliitkuid kritiseerivad saated,” ütles Jõesaar välja ringhäälinguseaduse peamise probleemküsimuse. Samas on nõukogu pädevust vähendatud võrreldes sellega, mis seaduses praegu kirjas on.

Otsustusõigus riigikogule

Kui kehtiva seaduse järgi kuulub ringhäälingunõukogu pädevusse raadio ja televisiooni programmide arvu üle otsustamine, siis uue töös oleva eelnõu järgi jääks see riigikogu otsustada. “See tähendab, et iga kord, kui on kavas uue programmi loomine, tuleb seda poliitikutele argumenteerida,” ütles Jõesaar. “Näiteks internetis uue raadioprogrammi avamine eeldab seda, et kokku tuleb uuesti riigikogu ja menetleb uuesti seadust. Selliseid programme aga tekib digitaalajastul järjest rohkem.”

Teise olulise muudatusena ei tohi rahvusringhääling iseendale enam reklaami teha. Ka ei tohi ER ja ETV enam oma meediatooteid teha. Ent Jõesaar loodab, et need sätted jäetakse eelnõu menetluse käigus riigikogus eelnõust välja.

Võimuliidu lubaduse järgi pidid ETV ja ER ühinema 2006. aastal.

Ringhäälingu uue maja jaoks maa Tondil

•• Rahvusringhäälingu maja jaoks Tondi selveri kõrval on eraldanud maa kaitseministeerium. Järgmise etapina peab kinnistu üleandmiseks andma nõusoleku riigikogu majanduskomisjon, kes koguneb taas sügisel.

•• Jõesaare sõnul tuleb siis ühise laua taha istuda Tallinna linnavalitsusega detailplaneeringu tegemiseks, ning kui asjad liiguvad, siis loodetakse samal ajal alustada ka arhitektuurikonkursiga.

•• Millal ehituseks läheb, ei oska Jõesaar veel täpselt öelda. “Hea oleks valmis saada 2008. aasta lõpuks või 2009. aasta alguseks,” ütles ta. “Aga hoone ehitamine ei takista ühinemist. Ega hooned ei ühine,” lisas Jõesaar.

•• “Saame teha raadioga koostööd programmide osas, aga me ei saa veel teha ühiseid riigihankeid, selleks puudub juriidiline alus,” rääkis ETV juht Ainar Ruussaar.

•• “Mingeid tehinguid maja osas veel tehtud ei ole. Kaitseministeerium eraldas tüki maad. See on ka kõik hetkel,” lausus Ruussaar.

•• Edasiste sammude astumiseks tuleb seega oodata seaduse jõustumist ja uue nõukogu kinnitamist.