August Vomm oli eelkõige realistlikus võtmes portretist. Sõjaeelsesse aega kuuluvad Jakob Liivi, Ruts Baumani jt kultuuritegelaste portreed. Lisaks hauasambad ja pronksreljeefid. Vomm kohanes kiiresti Nõukogude võimu pealesurutud tingimustega. Juba 1945. aastal valmis skulptuurigrupp “Kaitsel”. Vommi loomingusse kuuluvad mitmed tuntud skulptuurid linnaruumis nagu N. Burdenko mälestussammas (koos Sannamehe, Pommeri ja Kotliga) Tartus ning H. Pöögelmanni ja

J. Vares-Barbaruse kujud Tallinnas. E. Vilde nimelisele kolhoosile tegi ta kirjaniku 100. sünniaastapäevaks samuti büstmonumendi. Esimese eesti skulptorina tõi ta ka 1952. aastal koos Sannamehe, Pommeri ja Kotliga Lenini ausamba tollase EPA ette.

Vomm oli noorena kena väljanägemisega suur tugev mees. Skulptorid on alati hästi teeninud ja raha Vomm ei lugenud. Levib hulgaliselt legende tema liiderdamise ja laaberdamise kohta. Elu nautis ta täie rinnaga.

Ants Juske, kolumnist ja

kunstiloolane