Dikajev palus 6. septembril tehtud taotluses kohtul kahe kuu võrra oma vanglasse asumise aega edasi lükata, kuna talle sündis augusti lõpul teine laps. Dikajevi sõnul satuks pere kahe väikese lapsega raskesse olukorda, kui Dikajevil tuleks viivitamatult asuda mõistetud vangistust kandma.

Kohus, tutvunud esitatud avalduse ja selle juurde lisatud tõenditega, asus seisukohale, et taotlus tuleb jätta rahuldamata. Määruse peale saab esitada kaebuse 10 päeva jooksul.

Dikajev taotles oma karistuse edasilükkamist ka juuli lõpul, tehes seda tervislikel põhjustel, kuid nii Harju Maakohus kui Tallinna Ringkonnakohus jätsid Dikajevi taotluse rahuldamata.

11. septembril tulnuks Dikajevil Harju maakohtu teatise põhjal minna Tallinna Vanglasse. Kuna ta sinna ei ilmunud, siis vahistati ta 15. septembril.

Dikajevil tuleb ära kanda 4-aastane vangistus, mis Tallinna ringkonnakohus talle väljapressimise eest 2005. aasta detsembris määras.