•• Millele riigikogu valimiskampaanias keskendute?

Kavatseme keskenduda kolmele suuremale valdkonnale, mis on omakorda seotud veel suurema valdkonna ehk keskkonnaga. Need on energiaressursid, rahvas tervis ja demograafilised probleemid ning vajadus demokraatiat rikastada.

•• Kas näete ohtu, et rohelisi võidakse hakata pidama ühe asjaga tegelevaks erakonnaks?

Me ei ole ju seda. Meie keskne eesmärk on tekitada olukord, et looduskeskkonna heaolu, inimese ökonišš kestaks üle inimpõlve. Selleks tuleb luua eeldused, et ühiskonna käitumine muutuks. Tuleb võtta kasutusele tehnoloogia, mis põhineb teistsugustel alustel, et majanduses arvestataks lisaks rahalisele kapitalile ka looduskapitali. Me võtaks ühiskonnakorralduses arvesse seni nii vähe kasutatud ressursi – kodanikuühiskond ja kogukonnad.

Oleme mitme asjaga tegelev erakond, kuna loodus vajab kaitsmist ka selles kontekstis, et meie heaolu ja tervis sõltuvad eelkõige looduse võimalustest.

•• Kui saate riigikokku, siis kellega koalitsioonis liitute?

Meil ei ole meeldivuse küsimust. Meil on endal üsna selged seisukohad, mis hargnevad kõige olulisema valdkonna ehk keskkonna ümber. Neist saavad meie poliitilise programmi osad ja avalikud tegevuskavad, mille jaoks lähemegi valimistel hääli küsima. Kui riigikokku saame, siis saavad need aluseks koalitsiooniläbirääkimistel.

Ja siis vaatame, kui palju partnerid on valmis neid realiseerima. Kui kavasse endasse tuleb teha kompromissmuudatusi, siis tõenäoliselt me ei nõustu koalitsiooni minema. Kui koalitsioonis peaks ilmnema, et plaane ei kavatseta realiseerida, siis me lahkume koalitsioonist.

Minul isiklikult on ükskõik, millise erakonnaga koostööd teha, kui see partei on valmis roheliste kavasid ellu viima.

•• Kes teie valimiskampaaniat rahastab?

Meie praegused rahastajad on üks kinnisvaraettevõtja ja inimesed, kes investeerivad tuuleparkidesse ja taastuvenergiasse. Sellest on kogunenud veidi alla kahe miljoni krooni, liikmemaksudena tuleb ehk pool miljonit krooni.

Ülejäänud toetusi ootame ökoloogiliselt innovaatilistelt ettevõtjatelt. Minimaalsed kampaaniakulud on neli kuni kuus miljonit, enamik sellest läheb kautsjoniteks, mis tuleb maksta riigikokku kandideerimiseks.

•• Teil on praegu üle 1200 liikme. Kas valimisnimekiri on paigas?

See valmib kuu aja jooksul. Aga tahame esineda kõikides valimisringkondades täisnimekirjaga ehk 125 inimesega. Me plaanime välja käia ka oma ministrikandidaadid. Võib küll kummaline tunduda, aga meie jaoks on keskkonnaministrist olulisemad välis-, majandus-, põllumajandus-, rahandus- ja võib-olla ka sotsiaalministri positsioonid, kuna just nende valdkondade reformidest sõltub see, mis meie keskkonnast lähema 30 aasta jooksul saab.