Tänavu aasta alguses muutus eratelekanalite mängufilmide jälgimine täiesti talutavaks. Seda küll vaid nädala jagu päevi, mil kanalite reklaamivool toimis aastaalguse seaduse järgi. Kuni seniajani pole seetõttu esinenud ka mängufilmide lõputiitrite äralõikamist. Ka ei ole tänavu täheldanud, et filmi lõpu poole hakatakse seda katkestama lausa mõneminutiste vahedega.

Kahtlemata ei kesta reklaamivaikne aeg igavesti ja taas seisavad vaatajad silmitsi reklaamiuputuse, arusaamatu reklaamipaigutuse ja lõputiitriteta filmidega.

Kanalid on muutunud ringhäälinguseadusega ümberkäimisel juriidiliselt väga osavaks – mis pole kirjas, on lubatud – ning programmi arutule ja häirivale katkestamisele on raske piiri panna.

2006. aastal tegi kultuuriministeerium erakanalitele ringhäälinguseaduse reeglite rikkumise eest kaheksa ettekirjutust, 2005. aastal seitsmel korral, millest kahel korral tehti ka rahaline trahv. Kulturiministeerium väidab olukorra paranenud olevat, televaataja aga mitte. Ja juriidiliselt on kõik OK.

Küllap on probleem ka selles, et kultuuriministeerium ei suuda tõhusat seiret teostada, aga eelkõige on ikkagi viga ringhäälinguseaduse nõrkuses, milles ei ole kõik selgelt ja üheselt fikseeritud.

1 küsimus

•• Miks kultuuriministeerium väidab, et ettekirjutused parandavad reklaami edastamise olukorda, aga televaataja seda ei märka?

Vastab

Helin Pertelson

kultuuriministeeriumi meedia- ja autoriõiguse spetsialist

Kõik, mida reklaamivaataja reklaamiks peab, ei ole reklaam ringhäälinguseaduse järgi. Näiteks ei peeta seaduse paragrahvi 17 (lg 4) järgi reklaamiks telekanali enda programmi ja sellest tulenevate toodete tutvustamist, avalikes huvides tasuta edastatavaid ja heategevusele kutsuvaid saateid.

Kokkuvõte 2006. aasta seirest

Kokkuvõte

2006. aasta telekanalite

kontroll

•• Kultuuriministeerium küsis infot ringhäälinguseaduse nõuete täitmise kohta kõigilt ringhäälinguorganisatsioonidelt 14 korral, salvestisi nõuti telekanalitelt viiel korral.

•• Väärteomenetlusi kultuuriministeerium  ei algatanud.

Ettekirjutused

••Jaanuaris tegi kultuuriministeeriumi meedia-  ja autoriõiguse osakond eratelekanalitele Kanal 2 ja TV3 kokku viis ettekirjutust seoses reklaamimahtude ületamisega. Ettekirjutuste põhjuseks oli ringhäälinguseaduse § 17 lg 2 rikkumine (reklaami maht ei tohi ületada 12 minutit tunnis).

•• Suvekuude seireuuringute andmed näitasid reklaaminõuete täitmise osas olulist paranemist.

•• Novembris tehti AS-ile Kanal 2 ettekirjutus ringhäälinguseaduse § 17 lg 2 rikkumise kohta.

•• Detsembris tehti ettekirjutused mõlemale erakanalile seoses mängufilmide katkestamisega reklaamiks (§ 16 lg 3 –mängufilme ei tohi katkestada esimest korda enne 45 minutit).

•• Põhiliselt eksiti reklaamimahu ületamise vastu (12 minutit tunnis). Teine puudus oli uudiste maht, mis peab moodustama viis protsenti kanali päevaprogrammi kogumahust.

Andmed: kultuuriministeeriumi meedia- ja autoriõiguse osakond