Eesti teaduste akadeemia registreeris kolmele vabale akadeemikukohale kuusteist kandidaati, kelle seast langetatakse valik detsembri keskel.

Suurim konkurents on akadeemikukohale tehnika- ja informaatikateaduste alal, kus ühele akadeemikukohale kandideerib kaheksa teadlast, kellest kuus on tegevad Tallinnas. Vaid Ahto Buldas, AS-i Küberneetika vanemteadur ning Tallinna tehnikaülikooli ja Tartu ülikooli andmeturbe ja krüptoloogia professor, jagab end Tallinna ja Tartu vahel. Ning vaid Tartu ülikooli Eesti geenivaramu direktori kohusetäitja, Tartu ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi biotehnoloogia professori Andres Metspalu tööandjad paiknevad Tartus.

Lisaks soovivad tehnika- ja informaatikateaduste akadeemikuks saada Jakob Kübarsepp, Mart Min, Ago Samoson, Tarmo Soomere, Tarmo Uustalu ja Andres Öpik.

Veidi tagasihoidlikum on konkurents akadeemiku kohale humanitaarteaduste alal ning loodusteaduste ja meditsiini alal, kus ühele akadeemikukohale kandideerib neli inimest – Eesti käitumis- ja terviseteaduste keskuse juhataja, Tartu ülikooli psühhofüsioloogia professor Jaanus Harro; Tallinna tehnikaülikooli molekulaartehnoloogia professor ja Tartu ülikooli molekulaartehnoloogia professor Mati Karelson; Tartu ülikooli botaanika ja ökoloogia instituudi taimeökoloogia professor Martin Zobel ning Tartu ülikooli füsioloogia instituudi juhataja, füsioloogia professor Eero Vasar.

Humanitaarteaduste alal kandideerivad akadeemikukohale Tartu ülikooli psühholoogia osakonna juhataja, eksperimentaal-psühholoogia professor Jüri Allik, Tallinna ülikooli ajaloo instituudi vanemteadur Toomas Karjahärm, Tartu ülikooli kirjanduse ja rahvaluule osakonna maailmakirjanduse professor Jüri Talvet ja Eesti teaduste akadeemia Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse direktor Jaan Undusk.

Teaduste akadeemia üldkogu valib uued akadeemikud oma koosolekul 12. detsembril. Akadeemias võib korraga olla 60 akadeemikut, kelle liikmelisus on eluaegne.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid