ETV muudab oma ülesehitust: senine produtsentidel põhinev töökorraldus asendatakse toimetusepõhise tööga. Uuest aastast alustab kümmekond üksust, millest kaks on rahvusringhäälingu ühistoimetused: uudistetoimetus ja sporditoimetus.

“Uudistetoimetus on ühendatud, kuigi nad töötavad eri majades. Sporditoimetus läheb üle kahe aasta jooksul, kuni olümpia-mängudeni jätkatakse samal viisil,” ütles rahvusringhäälingu juhatuse liige Hanno Tomberg.

“On tarvis mõelda rohkem sisule, mitte tootmisele,” põhjendas muutusi ETV peatoimetaja Heidi Pruuli. Ka Tombergi sõnul annab uus süsteem võimaluse leida majast häid ideid ja panna toimetused tööle n-ö ajutrustina. ”Seni on palju ideid tulnud väljast, tahame, et majas toodetaks rohkem,” põhjendas ta.

Edasi ja tagasi

Praeguseni oli ETV-l neli programmitellijat, kes otsisid produtsendi ja tellisid temalt saateid. Neist Gerda Kordemets, Marje Jurtšenko ja Piret Suurväli jätkavad ka uues struktuuris peatoimetajana, Eero Spriit jääb abiks lavastuslike saadete toimetusse.

ETV-s eelmisel sajandil toiminud toimetusi asuti lammutama kümmekond aastat tagasi Toomas Lepa direktoriks oleku ajal. Produtsendi- ja projektipõhist töökorraldust jätkas Ilmar Raag. “Produtsendisüsteem ja projektipõhine töö oli paindlikum, kuid võttis töötajalt kindlustunde. Toimetusesüsteem võimaldab kompetentsi ühte kohta koondada, on töötajasõbralikum. Sõltub ajahetkest, kumb neist on parem,” kommenteeris Raag.

ETV uus struktuur

Toimetused

Peatoimetajad

•• Uudised – ERR-i ühendtoimetus – Urmet Kook

•• Sport – Marko Kaljuveer (ühendatakse paari aasta jooksul)

•• Ühiskonnaelu ja poliitika – Andres Kuusk

•• Kultuur-muusika – Mariina Mälk

•• Elusaated – Ulvi Pihel

•• Haridus-teadus-keskkond – Piret Suurväli

•• Lastesaated – veel teadmata

•• Hanketoimetus – Marje Jurtšenko (aset. Viola Salu)

•• Lavastuslikud saated – Gerda Kordemets

•• Tõlketoimetus – Külli Suure-välja