•• Kultuuriministeeriumi meedia- ja autoriõiguse osakonna spetsialist Helin Pertelson väidab, et “telekanali programmis olevate saadete tutvustamine pole võetav reklaamina”. (EPL, 22.10)

Kui programmi tutvustatakse õhtu jooksul 10–15 korda (näiteks TV3 sarja ”Kodu keset linna”), mis ta siis on, kas reklaam või tutvustamine?  See segab Kanal 2 ja TV3 saatekava, sest suuremalt jaolt hilinevad kõik saated. Kuidas tagada, et saated, mis on kavas, algaks õigel kellaajal?

V. Kepp, Tallinn


Vastus

Ringhääling on oma programmide loomisel ja edastamisel sõltumatu. Kultuuriministeerium ei juhi ega korralda telekanalite tööd ega saa endale võtta vastutust programmi kvaliteedi eest. Samuti ei saa me tagada, et saated algaks täpselt saatekavas märgitud ajal. See on ringhäälinguorganisatsioonide (telekanalite) töö, mida nad kindlasti püüavad hoolega teha. See on ju telekanalite enda huvides, et saated algaksid vastavalt telekavale ning televaatajad oleksid informeeritud saadete algusajast.

Kultuuriministeerium saab telekanalite tegevusse sekkuda vaid ringhäälinguloa tingimuste ja ringhäälinguseaduse nõuete mittetäitmisel, muid aluseid seadus selleks ei anna.

Ringhäälinguseaduse järgi ei saa lugeda reklaamiks ringhäälinguorganisatsiooni enda programmide ning nendest tulenevate toodete tutvustamist. Seadus ei sea piiranguid programmide tutvustamise kestuse kohta. Seega võib telekanal ise otsustada, kui pikalt on saadete tutvustusi programmis. Selle sätte mõte on, et telekanalil peab olema võimalus tutvustada oma saateid oma programmis.

Kuigi televaatajale võib see tunduda samasuguse reklaamina, kui mõne toote reklaam telesaadet katkestavas reklaamiplokis, on seaduse mõistes erinevus siiski olemas. Telereklaami mahupiirang (mitte rohkem kui 12 minutit tunnis) ei laiene telekanali kavas olevate saadete ja filmide tutvustamisele. Samalaadne käsitus kehtib ka teistes Euroopa riikides.

Helin Pertelson, kultuuriministeeriumi meedia- ja autoriõiguse osakonna spetsialist