„On kahetsusväärne, et kolmest valitsuserakonnast vastas pöördumisele ainult Sotsiaaldemokraatlik erakond. Erakonnad peaksid olema eeskujuks riigi valitsemisel nii oma kodanikele kui ka vabatahtlikele ühendustele,“ seisis Noorteühenduste, Õpilasesinduste ning Üliõpilaskondade liidu ühisavalduses.

„Usume, et aktiivne kodanikuühiskond on demokraatia aluseks ning kaasamine selle loomulik osa. Kodanikuühendused saavad oma teadmistega aidata riiki paremate otsuste langetamisel, kuid täna näeme, et riik pöörab ühendustele üha rohkem selja,“ oli pöördumises kirjas.

Noorteorganisatsioonid ootavad, et Vabariigi Valitsus näitaks oma head tahet kodanikeühenduste kaasamisel ning kinnitaks Kaasamise Hea Tava oma korraldusega.

Lisaks peaksid Vabariigi Valitsus ja erakonnad võtma kaasamise teema päevakorda ning kohtuma regulaarselt sotsiaalpartneritega. Ühiskonna laiapõhjalise konsensuse saavutamiseks on see ülioluline.

Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Eesti Üliõpilaskondade Liit tegid 13. oktoobril pöördumise seoses Vabariigi Valitsuses heaks kiidetud eelnõuga, millega plaaniti ühendada keskkonnateenistused, riiklik looduskaitsekeskus ja kiirguskeskus keskkonna- ja looduskaitseametiks.

Pöördumisele allakirjutanute arvates kaasati Eesti suuremaid keskkonnaühendusi eelnõu ettevalmistamisel puudulikult ning neile esitati protsessi käigus valeinfot.