Tallinna volikogu sotsiaaldemokraatide saadikurühma esimehe Maimu Bergi sõnul raskendab fraktsiooni kaotamisega kaasnev õiguste ja vabaduste piiramine oluliselt valijate huvide kaitsmist, teatas erakond Päevaleht Online’ile.

"Tallinnas ainuvõimu nautiva Keskerakonna käitumine meenutab üha enam omaaegset nõukogude võimu. Räige onupojapoliitika, igapäevaseks muutunud korruptsioon ja opositsiooni tasalülitamine ei tohi olla ühe Euroopa Liidu liikmesriigi pealinna linnavõimu käitumismalliks. Tallinn vajab muutusi," rõhutas Berg.

"Ühe tegutseva volikogu fraktsiooni sundlõpetamine on ohumärk. Märk sellest, et suur hulk poliitikuid on valmis minema demokraatia alustalade kallale," lisas ta.

Sotsiaaldemokraadid pööravad õiguskantslerile edastatavas kirjas tähelepanu, et mitte üheski Eesti omavalitsuses, rääkimata riigikogust ei ole koalitsioon likvideerinud vastasleeri
nõrgestamiseks opositsioonifraktsiooni.

"Küll on Tallinna volikogu korduvalt alandanud fraktsiooni liikmete miinimumarvu, et anda suuremale hulgale volikogu liikmeist võimalus fraktsiooni moodustamiseks," rääkis Berg.

Tallinna volikogu otsustas eelmise aasta 18. detsembril keskerakondlasest linnavolikogu esimehe Toomas Vitsuti ettepanekul kaotada uuest aastat sotsiaaldemokraatide fraktsioon.
Sotsiaaldemokraadid on fraktsiooni kaotamist võimaldanud linna põhimääruse muudatuse juba halduskohtus vaidlustanud.