Tulevast aastast lubatakse presidendi iseseisvuspäeva vastuvõtu kätlemistseremooniat kajastada vaid riiklikul meedial. Presidendi kantseleist öeldi selgituseks, et president Ilves ja Evelin Ilves soovivad edaspidi 24. veebruari kontserdil ja sellele järgneval vastuvõtul keskendada avalikkuse tähelepanu Eesti Vabariigi sünnipäevale ja kavandavad sellega seoses muudatusi vastuvõtu tehnilises korralduses.

Kavandatava muudatuse üksikasjad töötab presidendi kantselei välja koostöös välisministeeriumi protokolliosakonnaga selle aasta jooksul.

Presidendi kantselei kinnitusel ei tähenda muudatused kindlasti kontserdi ja vastuvõtu kuulutamist kinniseks ürituseks. 24. veebruari kontsert ja vastuvõtt, samuti kätlemine jõuavad avalik-õigusliku meedia vahendusel kõigi huvilisteni, nagu ka kõigil varasematel aastatel. Erameedial on presidendi kantselei teatel endistviisi võimalik kajastada iseseisvuspäeva kontserti ja vastuvõttu.

ERR-i ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk leidis, et rääkida sõnavabaduse piiramisest seoses erameedia vastuvõtult osalise tõrjumisega on ilmne liialdus.

„Reporterite tegevuse piiritlemine massiürituse kajastamisel on tehniline küsimus, mida aga ei tohiks siduda sellega, kuidas meedias vastuvõtu kajastatakse,” märkis ta samas. Tammerki hinnangul pani Evelin Ilves oma eilses Postimehes ilmunud arvamusartiklis need kaks asja kokku.

Presidendipaar olgu eeskujuks

Tarmu Tammerk nentis, et seltskonnameedia on vastuvõtust osavõtjatele liiga teinud. „Eriti taunitav on see siis, kui halvustatakse neid inimesi, kes pole üleriigiliselt tuntud avaliku elu tegelased. Sest olgem ausad: teatud osa vastuvõtu külalistest on meelitatud peaaegu igasugusest tähelepanust, mida nad seltskonnaveergudel saavad,” kõneles Tammerk. „Mina vaataksin Evelin Ilvese artiklit kui meediakriitikat ja ühiskonnakriitikat. Presidendi abikaasa seisukohavõtud oleksid aga mõjusamad, kui ta ka oma­enda meediakäitumisega demon­streeriks teatud väärtushinnanguid – ei oleks seltskonnaajakirjanduse aktiivsete ärakasutajate seas.”

Arnold Rüütel teemat kommenteerida ei soovinud.

Õppejõud: kollast meediat ei peata miski

•• Tartu ülikooli ajakirjanduse õppejõu Mart Raudsaare hinnangul ei anna erameedia tõrjumine presidendi vastuvõtult soovitud tulemust, sest üritusel osalejad satuvad ikkagi seltskonnaajakirjanduse hambusse.

•• „Kes tahab, see võtab kas või ETV-st videomaterjali ja kommenteerib nähtut ikkagi,” ütles ta.

•• Kui presidendipaari peamine argument erameedia vastuvõtult tõrjumiseks on see, et kollane meedia teeb peokülalistele liiga, siis ei ole Raudsaare sõnul tegemist piisavalt argumenteeritud otsusega.

•• „Parem on meedia ligipääsu mitte piirata. Kommentaarid tulevad nii või teisiti, kuid sellisel juhul väheneb olulisel määral võimalus ise kuidagi mõjutada, mida sinust räägitakse või mida arvatakse,” lisas Raudsaar.

•• Õppejõud märkis, et tegemist on suhtekorraldusliku võttega, kus valitakse avaldamiseks meelepärased kanalid. „Selline samm presidendi poolt oleks poliitilisele kultuurile väga halb märk,” lisas ta.