Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastas eitavalt aprilli lõpus Nabala keskkonnakaitse ühingu ja Eesti maavaradeühingu 2000 toetusallkirjaga pöördumisele, millega nõuti Nabala kandi paevarude väljaarvamist kaevandamisele kuuluvate hulgast.

„Sisuliselt on tegu meile näkku sülitamisega,” nentis Nabala keskkonnakaitse ühingu juhatuse liige Mihkel Pukk. „See näitab suhtumist: könnid, ärge köhige, meie korraldame asju ja teie vaadake lihtsalt pealt ning ärge seiske progressil ees. Kohalikke elanikke ja keskkonnaküsimusi üldiselt ignoreeritakse.”

Tamkivi arvates näevad kohalikud Nabalasse plaanitavates kaevandustes suuremat kolli kui tegelikult põhjust. „Mina ei saa meelevaldselt määrata, milliseid maardlaid saab aktiivseks panna ja milliseid mitte,” kostis ta. „See, et Nabalas asuvad paevarud on aktiivsed, ei tähenda tingimata, et neid peab kaevandama.”

Minister ütles, et maa-aluste jõgede ja karsti tõttu põhjaveetaseme alanemise suhtes tundlikus Nabala piirkonnas kaevandamine tuleb kõne alla vaid siis, kui tehnoloogia võimaldab kaevandada vee alt. „Kuna kaevandajatel sellist tehnoloogiat praegu pole, on selge, et seal keegi midagi kaevandada ei saa,” sõnas ta. „Me ei anna sinna kaevandamislube enne, kui kõik võimalikud riskid on täielikult maandatud. Kui spetsialistid neid riske hinnata ei oska, siis seal ka ei kaevandata.”

Minnakse Euroopa Liitu

Pukk viitas, et kuna ministeerium 2000 toetajaga pöördumisele ei reageerinud, kavatsevad kohalikud tuge otsida kas Euroopa Liidu instantsidelt või siis sealsetelt keskkonnaorganisatsioonidelt. „Me ei saa sellega kuidagi leppida,” lisas ta.

Tamkivi viitas, et ehitusmaavarade arengukava valmimiseni on plaanis lõpetada vaid uute kaevandusloataotluste aluseks olevate uuringulubade taotluste vastuvõtt.

Ehitusbuum on möödas

•• Peale Nabala keskkonnakaitse ühingu ja Eesti maavarade ühingu toetasid kõikide maa­põuelubade taotluste menetlemise peatamist vastava arengukava valmimiseni ka keskkonnaamet ja roheliste erakond.

•• Keskkonnaministri põhjendusi, et taotluste menetlemise peatamine seaks praegustes rasketes oludes kaevandajad veelgi suurema löögi alla, pidas roheliste fraktsiooni esimees Valdur Lahtvee jamaks. „Ehitusbuum on möödas ja nõudlus ehitusmaterjalide järele kukub veelgi.”

•• Lahtvee viitas, et loataotluste menetlemist mitte lõpetades saab riigikontrolli paljastatud korralagedus liiva, kruusa, dolo- ja lubjakivi kaevandamisega senisel moel jätkuda.