Riigikogu õiguskomisjon al­gatas eelnõu uuesti ja komisjoni reformierakondlasest liige Erik Salumäe märkis üleeile eelnõu teisel lugemisel, et komisjon on teinud seadusesse mitu parandust, mis on paljuski küll täpsustavat laadi.

Vajadus muutusteks oli suur

Justiitsministeeriumi nõuniku Andra Olmi sõnul oli vajadus uue perekonnaseaduse järele väga suur, kuna paljud nõukogudeaegsed seadusesätted olid ajale lootusetult jalgu jäänud. „Lisaks abikaasade varalisi suhteid puudutavatele sätetele vajas kindlasti muutmist ka hooldusõigust ja eestkostet puudutav regulatsioon,” märkis ta.

Ühe tähtsama muudatusena näeb seadus ette, et abiellujad võivad juba abiellumisavaldust esitades valida, millise varasuhte kasuks nad otsustavad. Valida saab praegu kehtiva ühisvara-, lahusvara- või juurdekasvusüsteemi vahel, kuid kui valiku tegemisest loobutakse, jääb endiselt kehtima ühisvarasüsteem.

Uue seaduse eesmärk on lisaks selle nüüdisajastamisele tagada perekonnasuhte nõrgema osalise (nt alaealise lapse, eestkostetava või varatu abikaasa) huvide parem kaitse.

Uus perekonnaseadus jõustub järgmise aasta 1. juulil.