Valitsusele tehtav ettepanek tuleneb keskerakondlasest volikogu liikme Tarmo Lausingu sõnul IRL-i fraktsiooni esimehe Indrek Raudse avaldatud mõttest, et linn peaks meediakuludelt raha kokku hoidma, jätma Tallinna televisioon loomata ja laskma sellenimelist saadet üle kanda hoopis Eesti rahvusringhäälingul.

„Kuna leidsin, et ERR ei ole seni Tallinna uudiseid piisaval määral kajastanud, siis tegingi volikogule sellise ettepaneku, mis ka eile (neljapäeval – toim) heaks kiideti. Nii et tegelikult on see Raudse mõtte edasiarendus,” selgitas Lausing.

Võit miljonites kroonides?

Kui selline otsus peaks valitsuses vastu võetama ja Tallinn saab ERR-is oma saate, saaks linn Lausingu sõnul ilmselt ära jätta mõned saated, mida praegu erameediast ostetakse. Küsimusele, kas juhul kui Tallinna televisioon rakenduks ERR-is, jääks ära eraldi linnatelevisiooni kanali avamine, ei tahtnud Lausing selget vastust anda.

„Ei saa nii otse öelda, aga rahaline võit oleks linna jaoks ilmselt miljonites kroonides,” nentis ta. „Miks ei võiks ka Tallinna iganädalane saade ERR-is kanda nime „Tallinna televisioon”?” arvas Lausing.

Eesti rahvusringhäälingu juhatuse esimehe Margus Allikmaa sõnul on fakt, et asja otsustab seadusandja, kuid sellisel juhul jääb selgusetuks, kuidas linnatundi käsitada. „Rahvusringhääling vastutab 24 tundi ööpäevas selle eest, mis meie kanalil toimub. Selles mõttes kindlasti ei saa selline asi olema nii, et meie anname oma eetri ja keegi tuleb teeb meie eetris mida tahab,” välistas Allikmaa praegusel kujul Tallinna saate eetrisse laskmise.

Juhul kui otsustatakse seadust muuta, tähendab see Allikmaa sõnul, et toimetusvastutus jääb ERR-i kanda ja saade ei ole mõeldud ühele poliitilisele erakonnale.

 Linnameedia optimeerimine

•• Linnavolinik Tarmo Lausingu kinnitusel käivitatakse Tallinna TV-d praegu internetitelevisioonina, mis peaks alustama tööd juba 2010. aasta alguses.

•• Täies mahus kavatsetakse Tallinna televisioon käivitada 2011. aastal, mil linn kannab kultuuripealinna tiitlit.

•• Lausingu sõnul tasub linna­meediat optimeerida ka teiste meetoditega. Näiteks lülitades kõik linnaosalehed linnavalitsuse häälekandja Pealinn koosseisu, nii et Pealinn kannaks endas vastava linnaosa lehekülgi.

•• „Ma usun, et linnameedias leiab teisigi kohti, kus praegu tehakse paralleelselt samalaadset meediatööd ja mida saab ühendada ning saavutada ka kokku­hoid,” ütles Lausing.