Praxise analüütik

Eripensionide praeguse korra järkjärguline kaotamine ja nende asendamine samaaegse töötajate palgatõusuga või tööandjapoolse täiendava kogumispensioniga on mõistlik otsus riigirahanduse ja tööturu vaatevinklist. See toob riigieelarve tulevased finantskohustused nähtavaks juba praegu, see suurendab tööturu paindlikkust, sest inimeste soovi ühelt ametilt teisele liikuda ei pärsita erinevate staažinõuetega ja inimestel säilib ka motivatsioon töötada kõrgemas vanuses.

Eiki Nestor

riigikogu SDE fraktsiooni esimees

Pensioniküsimusi kirvemeetodil lahendada ei tohi. Soodustuste kaotamine ei muuda ju paremaks töötingimusi kaevanduses, keemiatööstuses või transpordis. Ei muuda iginoorteks sõjaväelasi, politseinikke ega baleriine. Mõistlik valik on ju olemas ja see on tööpensionide süsteem, kus töötingimuste riskid kindlustataks väljaspool riiklikku pensionikindlustust omaette kindlustusliigina. Ehk siis varasem pensionile mineku õigus säiliks ja vanaduspensioni ea saabumiseni saaksid need inimesed tööpensioni. Midagi ei kaoks, vaid vana süsteem asenduks uue ja õiglasemaga.

Jaak Aab

riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees (Keskerakond)

Kindlasti tuleb praegune süsteem üle vaadata, sest see on teatud jäänuk Nõukogude ajast. Kohe tekib küsimus, millega seda kompenseerida. Võimalik oleks kohaldada tööandja pensioni: riik või eraettevõte teeb sissemakseid töötaja pensioni kolmandasse sambasse. Veel üks võimalus on tõsta töötasu. Tuleb ka terviklikult kaaluda, mida kõik muutused tooksid kaasa näiteks politseis ja kaitseväes. On oluline, et inimesed seal püsiksid ja karjääriredel toimiks.