Kiili, Kohila, Kose ja Saku vallavanemad saatsid kuu aja eest Ansipile murekirja, kuna kardavad Tuhala nõiakaevu ning kogu Nabala piirkonna kahjustumist juhul kui sinna rajatakse uusi karjääre. Murelikud vallajuhid said valitsusjuhilt enneolematult tugeva kinnituse Nabala kaitseala püsimisest. „Kinnitan teile, et seni, kuni mina olen peaminister, Nabala karstiala ei kahjustata,“ kõlas peaministri julgustav kinnitus.

Kohalikud inimesed on Nabala karstiala tuleviku pärast mures, kuna riiklikku ehitusvarade arengukavasse on sisse kirjutatud Nabala lubjakivimaardla aktiivse ehk kaevandamisele kuuluva varuna. Et aga Tuhala nõiakaevu ja kogu ümbritseva ala pärast muretsevad inimesed on piirkonna kaitseks praeguseks internetis juba ligi 60 000 allkirja kogunud, on keskkonnaministeerium tegemas täiendavaid uuringuid selgitamaks, kas lubjakivivaru muuta ümber passiivseks ning viia seetõttu Nabala maardla arengukavast välja.

Ka peaminister Ansip kinnitab kohalikele Harjumaa elanikele ja kaudselt seega kõigile Tuhala nõiakaevu 60 000 kaitsjale, et „Nabala maardla võetakse ka ehitusmaavarade arengukavast välja kohe, kui eksperdid on hinnanud vajalikuks Nabala kaitseala moodustamise.“

Valitsusjuht jagab vallajuhtidele saadetud kirjas ühtlasi ka ise nonde muret piirkonna kauni looduse ning Tuhala Nõiakaevu fenomeni säilimise pärast. „Kuid liigseks muretsemiseks ei ole põhjust. Nagu ka kirja alguses ütlesin: kuni see on minu teha, jääb Tuhala karstiala inimtegevusest kahjustamata,“ olid sõnad, millega viimastel valimistel Harju- ja Raplamaalt 22 540 inimese toetuse kogunud Ansip vähem kui aasta enne järgmisi valimisi kohalikke rahustas.