Nabala piirkonna valdade ja ministeeriumi esindajatest moodustatud töörühm on praeguseks kogunenud ühe korra ja arutanud, milliseid täiendavaid uurimistöid tuleb piirkonnas teha, teatas keskkonnaministeerium.

Uuringutega on plaanis võimalikult täpselt kindlaks määrata karsti levikuala ja sügavus, täpsustada põhjavee vooluhulgad ja -suunad ning seos nii Tuhala nõiakaevu kui ka Pirita ja Vääna jõega.

Uurimistööd on väga mahukad ja nende maksumus selgub lähteülesande koostamise käigus. Kui töögrupp saab lähteülesande valmis, siis esitatakse selle täitmiseks vajaliku projekti rahastamise taotlus Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK). Kui KIK on nõus rahastama, siis selgitatakse tööde teostaja riigihanke käigus.

Kuni uurimistööde lõppemiseni on Nabala maardlas kaevandamislubade andmine välistatud.

Tänavu märtsis algatati internetis kampaania karstiala ja sellel asuva Tuhala Nõiakaevu kaitseks. Karstialale kaevanduse loomise vastased viitavad Soome firmalt tellitud georadari mõõtmistele. Need tõestavad maa-aluste jõgede olemasolu ja kaevude kuivamise ohtu, kui kaevandamise käigus hakatakse maapõuest vett välja pumpama.

Tuhala looduskeskus on teinud keskkonnaministeeriumile ettepaneku luua Nabala maastikukaitseala Kose, Kiili, Kohila ja Saku valla piiride ristumispaigas umbes 8000 hektari suurusel Nabala karstialal.