Kui palju keskuste rajamine maksma läheb, pole veel teada. „Loodame eelarve kokku lüüa kahe nädala pärast,“ ütes tööjõuressursikeskuste idee algataja, linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Marika Juuse.

Tööjõuressursikeskuste plaan on saanud linnaisadelt põhimõttelise heakskiidu, kuid siiski on vaja ka linnavalitsuse ja linnavolikogu ametlikku kinnitust. Eeldatavalt saab linna juhtivpartei liikme algatatud plaan linnavalitsuselt toetuse. Sellisel juhul avatakse kaks esimest tööjõuressursikeskust juba sel sügisel.

„Loogiline oleks luua esimesed keskused Kesklinna, sest sinna jõutakse kõigist linnaosadest, ja siis Lasnamäele, kus on suurem töötus,“ ütles Juuse. 

Plaani kohaselt peaks tööressusrsikeskused olema töötutele tugipunkt, kuhu koonduvad töö saamiseks vajalikud teenused ja teave. Loodavad keskused hakkaks vahendama töötukassa tööpakkumisi, koolitajaid ja tööandjaid. Tööjõu ressursikeskused hakkavad kava kohaselt ka töötute andmeid koguma ja nende põhjal linna andmebaasi koostama. Samuti on kavas töötuid nõustada, koolitada ja vahendada koolituspakkumisi.

Kuigi selle kirjelduse põhjalt tundub, et Tallinn hakkab dubleerima riiklikku töötukassat, siis Marika Juuse sõnul see nii ei ole. „Töötukassas saab inimene ainult kätte oma toetuse ja esmainfo, aga töötul on kogunenud rohkem küsimusi. Meie tahame luua võrgustiku, kus on kõik esindatud ametkonnad. Meie tahame teha need ressursikeskused inimesekeskseks,“ ütles ta.

Teatud määral pakuks tööd ka tööjõuressursikeskused ise. Keskustesse on plaanis luua sotsiaalsed töökohad neile töötutele, kes on olnud aktiivsed töötute klubides või teinud mõnd vabatahtlikku tööd. „Kui palju sotsiaalseid töökohti tööressursiklubidesse tuleb, praegu spekuleerida ei taha,“ ütles Juuse.