Kavandamislubade andmise menetlemise peatamist põhjendades viitas ministeeriumi kantsler Rita Annus vastavas käskkirjas MTÜ Tuhala Looduskeskus esitatud Nabala maastikukaitseala moodustamise ettepanekule ning sellesse piirkonda jäävate lubjakivimaardlaga seotud täiendavatele uurimistöödele. „Kui keskkonnaministeerium loobub ettepanekus esitatud ala kaitse alla võtmise edasisest menetlusest, saab kaevandamislubade andmise menetlus jätkuda,” seisab Annuse poolt 8. juunil allkirjastatud käskkirjas, mis ka Nabalas lubjakivi kaevandamisest huvitatud Paekivitoodete Tehas OÜ-le, AS-ile Kiirkandur ja AS-ile Riverito saadeti. „Juhul kui kaitse alla võtmise menetlus jätkub, siis on kaevandamislubade andmise menetlus peatatud loodusobjekti kaitse alla võtmise küsimuses otsuse tegemiseni.”

Käskkirja kohaselt peaks kaitseala moodustamisega seotud loodusväärtuste inventuuride ja muude uuringute tulemused otsuse langetamiseks laual olema 2013. aasta detsembris.

Kaevandamisfirmadel ajas ministeeriumi käskkiri loomulikult harja punaseks. „Me oleme kindlad, et see paber pole päris õige,” kostis Paekivitoodete Tehas OÜ juhatuse esimees Vladimir Libman ning lisas, et enne kui pole kõnealuse käskkirja seadustele vastavust nii juristide kui ka keskkonnaministeeriumi esindajatega arutanud, ei taha ta seda teemat lähemalt kommenteerida. „Me elame ju demokraatlikus riigis, kus seadused on emotsioonidest kõrgemal.”

Enam ei uurita midagi

Selle nädala alguses otsustas keskkonnaministeerium üllatuslikult ära jätta ka mullu Nabala kandi rahvale lubatud täiendavad uuringud, mis oleks üksikasjalikult luubi alla võtnud plaanitavate kaevanduste koosmõju piirkonna põhjaveele. Keskkonnaminister Keit Pentus viitas täiendava uurimustöö tegemisest loobumist kommenteerides kuni 2015. aasta märtsini jõus olevale koalitsioonileppele, millesse on nii Tuhala nõiakaevu kui ka Nabala karstiala hoidmine sisse kirjutatud. „Tuhala nõiakaev on riikliku kaitse all, mis tähendab, et selles piirkonnas kaevandamine ei ole võimalik. Kuna see on üheselt fikseeritud ka valitsusliidu lepingus, siis on küsimus, millises mahus antud piirkonnas veel uurimistööd läbi viima peaks ja kas 300 000 euro kulutamine uue ehitusmaavarasid puudutava uuringu tegemiseks on otstarbekas,” selgitas Pentus. „Lisaks on antud piirkonnas tehtud ettepanek kaitseala moodustamiseks ja ei ole mõistlik teha kahte asja paralleelselt – ühe käega valmistada ette kaitseala moodustamise otsust ja teisega eraldada 300 000 eurot piirkonna maavarade uurimi­seks.”

Kohalikud endiselt umbusklikud

•• Kiili, Saku, Kose ja Kohila valla inimesi liitva Nabala keskkonnakaitseühingu juhatuse esimees Tanel Ots märkis, et kuigi kaevelubade menetlemise peatamise üle võiks kohalikud rahulolu tunda, suhtutakse asjade käiku siiski ettevaatlikult, sest tegu võib olla järjekordse poliitilise hämaga.

•• Ots märkis, et põhjust muret tunda tingib asjaolu, et vahetult pärast viimaseid riigikogu valimisi heaks kiidetud ehitusmaavarade arengukavasse on Nabala lubjakivivarud aktiivsena ehk siis kaevandamisele kuuluvatena sisse kirjutatud.

•• Eelmisel kevadel keskkonnaministri ametis Keit Pentuse eelkäija Jaanus Tamkivi poolt lubatud ligi 450-ruutkilomeetrist ala hõlmava hüdrogeoloogilise uuringu tegemata jätmisele vaatavad kohalikud kahjutundega, sest selleta jäävad võimaliku kaevanduste tulekuga seotud kartused – näiteks, et kaevandamise korral võib kuivada tuhatkond kohalikku kaevu – endiselt õhku rippuma.

••Tuhala nõiakaevu, Nabala karstiala säilimise ja Nabala maastikukaitseala toetuseks on internetiaadressil www.tuhalanoiakae­vuleappi.com oma toetust kinnitanud pea 63 900 inimest nii Eestist kui ka mujalt maailmast.