Tähelepanuväärne on, et see oli töötukassa 2009. aasta suurim kulu, mis ühe firma oskamatu juhtimine riigile kaasa tõi. Hiljem on meediaimpeeriumi vara käest kätte käinud, uudisteportaal on tasapisi hingitsenud ning nime ja värvi vahetanud. Neljas.ee on Kalev.ee täpne kloon, kasutab selle arhiivi ja pildipanka. Mingid toonased lepingud ega autoriõigused ei kehti. Portaali kodulehelt leiab ka selle peatoimetaja nime: Alar Pink. Portaali omanik on Manifest OÜ.

Hulk küsimusi

EPL püüdis peatoimetajalt teada saada, mis portaaliga on tegemist, kuidas see Manifesti OÜ-ni jõudis ja mille alusel kasutab kunagise pankrotistunud portaali pilte ja arhiivi. Samuti tundus huvitav toimetuse aadress: Pärnu mnt 139e-1. See on samas kompleksis Tere AS-iga ehk Oliver Kruuda ettevõtmisega.

Pink vastas ainult: „Neljas.ee ei oma seost Tere AS-i ega Oliver Kruudaga. Tegemist on iseseisva uudisteportaaliga.”