Mart Timmi
Sündinud 11.01.1946
Põlvamaal Räpina vallas Võiardi külas
1953–60 Ruusa 7-klassiline kool
1960–61 Põlva kaugõppekeskkool
1963–67 Väimela sovhoostehnikum
1967–1975 Kalevipoja kolhoosi seemnekasvatusagronoom
1975–1977 Väimela näidissovhoostehnikumi osakonnajuhataja
1976–1981 EPA agronoomia eriala kaugõppes
1977–1985 Väimela näidissovhoostehnikumi peaagronoom
1985–1990 Võru ATK peaagronoom
1990. aastast Võrumaa Navi küla Jaagumäe talu peremees
Aasta põllumees  2009
Kasvatab teravilja, rapsi, sigu, kartuleid ja köögivilja.