Tartusse võiks tulla haruteedpidi Rail Baltica üks ots, mis läheks edasi Riiga. Tallinn-Tartu raudteeühendust plaanitakse niikuinii kiirraudtee jaoks korda teha.

Kõik oleneb võimalustest tõmmata Riiast täiendav haru, mis võimaldaks ka Tartust suhteliselt kiiresti Euroopasse sõita.

Samas arvutused on tehtud spetsialiste poolt ja põhitrassi arvustamiseks ei ole ma piisavalt kursis kõikide detailidega.

-Kas Rail Balticu läbi Tartu viimine avaldaks tuntavat mõju regionaalsele arengule?

Kindlasti. Tartu on Eesti kontekstis ikkagi väga tähtis keskus oma ülikooliga. Ülikooli inimesed liikleksid väga hea meelega kiire raudteega Euroopast Tartusse. Lennukiga Tartusse jõudmine on komplitseeritud, õhuliiklus ei ole hästi käima läinud ja on pisut ebakindlam kui raudteeühendus.

Maailmas tunnustatud ülikoolilinnana, vajab Tartu pidevat ühendust välismaailmaga ja mida mitmekülgsemad need võimalused on, seda parem. Raudtee täiustaks kindlasti akadeemilise rahva jõudmist Tartusse ja siit ära.

-Kui läheb Rail Balticu ehitamiseks, siis kas oleks ratsionaalne ühe soojaga rajada ka haruliin Tartusse?

Riia suunalt oleks see väga ratsionaalne, kuid see puudutab selgelt Läti territooriumi ja nende võimalusi on mul väga raske kommenteerida. Täiendavad harud jäävad suurelt osalt siiski riikide endi finantseerida ja põhitrass on Euroopa Liidu finantseerida.

Kogu selle kontseptsiooni juurde käivad ju harutrassid ja Tartusse peaks kiire rongiühendus olema. Kas see peaks olema Rail Balticu põhitrass? Las see jääb spetsialistide otsustada.

Tõenäoliselt Pärnust poleks mõtet hakata uut raudteed rajama, kuid Riiast ja Tallinnast peaks kiire rongi ühendus olema. Euroopa poolt vaadates peaks see olemas olema eelkõige just Riiast Tartusse, just silmas pidades Tartu rolli Euroopa akadeemilise keskusena.