Eelmisel kolmapäeval mõistis Pärnu maakohus mehe süüdi raske tervisekahjustuse tekitamises, kui sellega on põhjustatud oht elule, ja karistuseks kolm aastat vangistust tingimisi.

Küsisime ringkonnaprokurör Merike Lugnalt: kas tegu ei olnud defineeritav mõrvakatsena? Ei, leidis prokurör. „Kuna süüdistatav ei süüdanud tuba ega selles olnud inimesi ehk tegemist ei olnud otsese tahtlusega kellelegi viga teha. Uurimisandmetel süttis tulekahju toas põlenud küünlast,” vastas Lugna.

Kohtus tehti siiski ka põlevvedeliku ekspertiis. „Kõiki asjaolusid arvestades on mõistetud karistus kohane, sest kriminaalkaristuse eesmärk on eelkõige mõjutada inimest õiguskuulekalt käituma, ja selle määramisel püütakse leida variant, mis just sellele inimesele kõige tõhusamalt võiks mõjuda,” kirjutas Lugna.

Naine soovis ka lähenemiskeeldu, kuid prokurör soovitas seda mitte taotleda. „Lähenemiskeeld oli arutluse all, kuid seda ei taotletud seetõttu, et ühise alaealise lapse olemasolu teeb lähenemiskeelu järgimise kõigile osapooltele keeruliseks,” vastas Lugna.

Naine taotles kuu aja eest endale riigi õigusabi korras kaitsjat, kuid pole seni vastust saanud. Kohtule on ta esitanud apellatsiooniteate.
Mehe kohta on varem alustatud kriminaalmenetlust naise kägistamise pärast, kuid see lõpetati tõendite puudumisel.