Ta alguses tahtis mult saada mälestusi, vist Egon Ranneti kohta, aga selgus, et mul on üsna palju tuttavaid, ja ta hakkaski mul külas käima, korjas iga kord umbes kahe inimese kohta andmeid. Algul tahtis Wimberg raamatus säilitada normaalse kõnekeele, nagu ma trepi peal räägin, aga ma ei kannatanud seda lugeda, polnud ühtki i-mitmust sees ja… Lõppvarianti jäi umbes kaks kolmandikku minu soovidest ja kolmandik tema omadest.