Kriminaalasi lõpetati otstarbekuse põhimõttel ehk oportuniteediga: prokurör määras lööjale karistuseks 110 tundi üldkasulikku tööd ja ta on lubanud kannatanu ees vabandada. Löökide ohvriks sattunud lapse isa Juhan (toimetus austab lapse isa soovi jääda anonüümseks – toim) soovis juhtunu avalikustada, kuna lööjaks oli erubrigaadikindral Urmas Roosimägi.

Väänas kätt

Kohtumäärusest saab lugeda, et Juhani poeg, kümneaastane O. (nimed laste huvides mitte avaldatud – toim), ja Urmas Roosimägi poeg, seitsmeaastane R, viibisid koos teiste lastega riietusruumis.

Tunnistajate sõnul väänas Juhani poeg Urmas Roosimägi poja kätt, kuid jättis väänamise järele, kui noorem poiss seda palus. Sellegipoolest hakkas Roosimägi poeg nutma. Riietusruumi astunud isa, erubrigaadikindral Urmas Roosimägi nägi nutvat last ja küsis, mis juhtus. Tema poeg ütles, et üks poiss lõi teda ja osutas Juhani poja peale. Menetluse määruse kohaselt lõi erubrigaadikindral Roosimägi selle peale poissi lahtise käega kaks korda näkku.

Juhan andis asja politseisse. Ta võttis ka Urmas Roosimägiga ühendust ning soovis selgitusi, kuid kahe isa vahel tekkinud konflikt ei lahenenud. Politsei alustatud kriminaalmenetluses tunnistas Roosimägi süüd ja menetlus lõpetati otstarbekuse põhimõttel. Prokurör määras erubrigaadikindralile karistuseks 110 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd.

„Kriminaalmenetlus lõpetati alles hiljuti ja seetõttu ei ole prokurörile veel teada töö, mida Roosimägi tegema hakkab. Töö peab olema tehtud käesoleva aasta novembri lõpuks,” ütles prokuröri abi Silja Seeder. Karistusmäära puhul arvestas prokurör seda, et Roosimägi on varem kriminaalkorras karistamata ja et üldkasulik töö mõjutaks teda rohkem kui lihtsalt rahatrahv. „Urmas Roosimägi avaldas Põhja ringkonnaprokuratuuris, et soovib kannatanu ees vabandada, kuid otseselt vabandamata jätmine ei too kaasa kriminaalmenetluse uuendamist,” lisas Seeder.

Roosimägi kahetseb

Juhani sõnul ei ole erubrigaadikindral Roosimägi tema poja ees veel vabandanud. Roosimägi oli enda sõnul seda proovinud, kuid Juhani pere agressiivne suhtumine ei võimaldanud seda. Roosimägi kinnitusel kahetseb ta, et kaotas spordiklubi intsidendis kannatuse, kuid põhjendas, et ägestus, kuna soovis oma haiget saanud last kaitsta. Erubrigaadikindrali sõnul on Tondi spordiklubis varem ette tulnud, et suuremad lapsed kiusavad pisemaid ja seega tormas ta antud juhtumil oma poega ägedalt kaitsma, kuna tema seitsmeaastane poeg osutas valu tegijana endast kolm aastat vanema poisi suunas.