••Hiljuti kuulutas vallale kuuluv Viimsi Haldus OÜ välja hanke uue koolimaja ehitamiseks Randverre. See leevendaks ka koolikohtade olukorda, kuid ometi teid häirib see.

Alustame sellest, et siiani on pea kõik Viimsi koolid ja lasteaiad tehtud valla volikogu esimehe Aarne Jõgimaa firmade kaudu (Jõgimaa on Esmar Ehituse üks omanikest – K. A.).

Kui Randvere kooli ehitus kevadel plaani võeti, ütlesime koalitsioonile: teeme lõpuks ometi ühe kooli ausalt. Lubati, et jah. Vaatamata sellele, et asjaga oli kiire, ei liikunud midagi. Juulis küsisime, mis toimub, ja 8. augustil saatiski Viimsi Halduse nõukogu esimees Jan Trei meile välja kooliehituslepingu vormi, mida hankesse sooviti panna. Saatsime opositsioonina omapoolsed parandused ja enam koosolekuid ei toimunud.

7. septembril ütles vallavanem nagu muuseas, et hange läks välja juba nädal aega tagasi. Hankedokumendi lõplik versioon „unustati” Reformierakonna volikogu liikmetega kooskõlastamast.

••See hankevorm polnud enam päris see, millega Reformierakond nõustus?

Tegelikult oli hankena väljasaadetud lepingut muudetud ning sinna juurde kirjutatud punkte, mida meie polnud näinud ja kooskõlastanud. 31. augustil väljasaadetud Randvere põhikooli ehitus- ja projekteerimistööde töövõtulepingu järgi on kooli ehituslepingu hind suurusjärgus viis miljonit eurot pluss käibemaks. Kuid probleem pole hinnas, vaid lepingus muudetud sätetes. Nimelt peab kool lepingu järgi valmima kümne kuu pärast. Esitasin kahele suurele ehitusfirmale küsimuse, kas see on reaalne. Mõlemad ütlevad ühehäälselt: see pole võimalik.

Aga – siin lähebki asi huvitavaks, sest lepingusse on kirjutatud veel üks huvitav säte. Nimelt kui tellija ehk Viimsi Haldus OÜ pole viie kalendripäeva jooksul arvestades ajagraafiku kättesaamisest teatanud töövõtjale ajagraafiku või selle osa vastuolust lepingu dokumentidega ega esitanud selle kooskõlla viimise nõuet, loetakse uus ajagraafik tellija ehk Viimsi Haldus OÜ poolt kinnitatuks. Teisisõnu – ainult Viimsi Haldusele lähedalseisev ehitusettevõte saab pakkumist tehes olla kindel, et vajadusel tema poolt pakutud ehitusgraafikut pikendatakse.

••Seega – hankel saabki osaleda firma, kes on juba ette ära otsustatud ning kes teab, et Viimsi Haldus „unustab” protestida uue ajagraafiku vastu?

Täpselt nii.

••Kes see ette otsustatud võitja olla võib?

Pole palju vaja mõelda. Valla volikogu esimees Aarne Jõgimaa on üks Esmar Ehituse omanikest, teine firma omanik Priit Post on Viimsi Haldus OÜ nõukogu liige.

Hankelepingu tingimusi saab aga täita firma, kes saab mõjutada Viimsi Halduse juhatuse liiget graafiku muutmist heaks kiitma. Ainuüksi nende punktide pärast ei saadetud seda lepingut opositsioonile kooskõlastamiseks.

Esmar Ehitus on saanud viimase nelja aasta jooksul valla ja valla tütarettevõtete käest ehitushankeid 20 miljoni euro eest.

Seda kõike teades ja olles hankedokumentidega tutvunud, tegi ehitusettevõtete liit täna (eile – K. A.) vallale taotluse hanke katkestamiseks, sest sellistel tingimustel on praegu tegemist suunatud hankega.

••Te ei pannud oma last Viimsi kooli esimesse klassi, vaid otsustasite linna kasuks?

Kahjuks ma ei saanud seda teha. Valla loodud olukorra tõttu, kus kooli füüsilised võimalused ei võimalda õpetajatel normaalset tööd teha ja õpilastel õppida, olin sunnitud lapse viima Tallinnasse kooli. Nii „naudin” bussiradasid.

Viimsi kool ise – õpetajad ja juhtkond – on väga tublid inimesed. Aga see füüsiline ruumide loomine on praegu jõudnud nii kriitilisse kohta. Uut kooli oleks ammuilma juba ehitama hakatud ja valla rahanduslik seis oleks oluliselt parem, kui 2007. aastal poleks ostetud Karulaugu kooli nn JOKK-lepinguga sada miljonit krooni kallimalt tema tegelikust ehitushinnast.

Viimsi vallas on täna kõige suurem sissetulek inimese kohta, kõige suurem lasteaiamaks, sellel aastal läks kooli 12 esimest klassi. See ei ole lihtsalt normaalne. Enamik lasteaedu on nn sõbralike firmadega sõlmitud mitteturupõhiste hindadega renditud. Ette pole näidata ühtegi selgelt parimat tulemust otsivat konkurssi.

••Reformierakond on aastaid riigis võimul, Viimsi vallas ei suuda te aga kuidagi võimule saada.

Nii on. Valimistulemustena sai Reformierakond neli kohta. Tänaseks on meile tulnud üle üks inimene ning 21 volikogu kohast on meil seega viis. Kokku on opositsioonil täna kuus kohta. Oleme IRL-i ausamatele inimestele pakkunud koalitsiooni, kuid siiani tulutult. Ettevõtjate liitu kuulub koos volikogu esimehe Jõgimaaga neli inimest, kellest kolm nõudsid paar nädalat tagasi ka Jõgimaa tagasiastumist, kuid tulutult.

Jõgimaa jätkamist toetasid seitse IRL-i liiget lähtuvalt eelkõige vallavanem Haldo Oravasest ja abivallavanem Jan Treist, kes pooldasid hetkeolukorra jätkumist. Sisuliselt on Jõgimaa jäänud nn omade seas üksi ning tema ja Posti ehk Esmar Ehituse ainus tugi Viimsi vallas ongi Oravas ja Trei. Aga mida viimased kardavad? Et Jõgimaal on omakorda nende vastu midagi näiteks lindistatuna välja tuua? Paraku on see ainus loogiline arvamus, vastasel juhul töötaksid nad valla heaolu, mitte ühe ehitusettevõtte nimel.

Möödunud aastal pöördusid isegi mõned Viimsi IRL-i liikmed Jõgimaa teemaga erakonna tippjuhtide Urmas Reinsalu ja Juhan Partsi poole, kuid kuna isegi peale seda midagi ei muutunud, siis ma järeldan, et IRL-i tipud ei pidanud vajalikuks olukorra eest erakondlikku vastutust võtta. Kui vallavanem Oravas ja abivallavanem Trei – kes on ühtlasi ka Viimsi Halduse nõukogu esimees, kus istub Jõgimaa äripartner Post – ei taha ise sellest rägastikust välja tulla, pole midagi teha.

••Viimsi Haldus on andnud ka kummalise laenugarantii Esmar Ehitusele.

Rahandusministeeriumit laenugarantiist ei teavitatud (üldjuhul tuleb suure laenukoormusega omavalitsustel uutest kohustustest rahandusministrit teavitada ja ka tema nõusolek võtta – K. A.). Aga on ka üks huvitav kinnistu, mis osteti Lubja küla lasteaia jaoks. Eraomanik müüs seda maad varasemalt avalikult 50 000 euroga, 2011. aasta novembris leidis ta aga äkki imelise ostja Balti Auto näol, kes ostis selle kinnistu 250 000 euro eest. Balti Auto üks osanik on Jõgimaa hea sõber, kellega tal on pikaajalised laenusuhted. Ning „ootamatult” – kuu aega hiljem – ostis Viimsi Haldus selle maa omakorda Balti Autolt 250 000 euroga ära. Mul on küsimus: kuidas selgitab seda Viimsi Halduse nõukogu esimees Jan Trei?

••Prangli saare peatee remonttööde käigus lammutati ka üks tühjana seisev nõukogudeaegne ehitis, mis kuulub eraettevõtjale. Kas valla ja riigi raha eest – tee-ehitust rahastatakse siseministeeriumi väikesaarte programmi kaasabil – aidatakse kellelgi kasutust hoonest vabaneda?

Tee parandus iseenesest on väga õige, aga seal on tõesti üks väike nüanss. Kasarmu kuulub Viimsi vallavanema sõbralikule firmale ja tänaseks on see tõepoolest tee-ehitustööde käigus maha lammutatud. Küsisime abivallavanemalt Endel Lepikult korduvalt lepingut, mis on aluseks erafirmale lammutusteenuse osutamisel. Varasemalt öeldi meile telefoni teel, et sellest majast saab ju odavalt kruusa! Möödunud nädalal saime abivallavanem Endel Lepikult lõpuks ka kirjaliku vastuse: „Viimsi vallal ega äriühingutel ei ole minu teada sõlmitud lepinguid hr Kangru ega tema firmadega. Meie käsitleme täna kokkuleppena hr Kangru taotletud ehitusluba (lammutusluba). Sellega nõustus ka EAS. Miks omanik ei soovinud sõlmida lepingut, ei oska mina kommenteerida. Vallavalitsust ja EAS-i kui rahastajat rahuldas täna jõus olev skeem.”

••Kas Viimsi vallas midagi puhast ka on?

Meie oleme fookusse võtnud koolieelsete asutuste ja koolide hoonetega seonduvad ning ehitushanked ja minu hinnangul on küll valdavalt tegu valla jaoks kahjulike tehingutega. Nagu öeldud – kõik lepingud on sõlmitud sõbralike firmadega. Mitte miski ei seganud 2006. aastal üht korralikku lasteaedade arengukava tegemast. Siis poleks hakanud aastatel 2010, 2011 ja 2012 väga kiire lasteaiakohtadega. Kõik need asjad olid prognoositavad.

••Kui kõik on nii kahtlane ja must, siis miks te prokuratuuri ei pöördu?

Ühe korra tegime seda Aarne Jõgimaa suhtes ning siis keelduti kriminaalasja algatamisest umbes sellise põhjendusega: teie poolt nimetatu ütles, et ta pole midagi valesti teinud. Ometi on justiitsministeeriumi kodulehel üks link, kus kirjeldatakse korruptsiooni. Enamik seal kirjeldatust eksisteerib Viimsi vallas. Koolilepingu kahe punkti muuseas unustamisega luuakse olukord, kus järjekordne kuue miljoni euro suurune hange on minemas võimul oleva seltskonna kätte. Paljud Viimsi valla inimesed teavad, kellega asjad seotud on. Minu telefon ja meiliaadressid on avalikud ja olen valmis andma politseile ja prokuratuurile igasuguseid selgitusi eelkõige Viimsi Halduse ja Esmar Ehituse pikaajaliste suhete kohta ning tutvustama inimesi, kes vallas tehtavaid skeeme võivad valgustada. Juhul muidugi, kui prokuratuuril see soov peaks olema.