Spordiorganisatsiooni juht seisab üldjuhul üksinda juhatuse ja komiteede vahel, ta peab kõik ise ära tegema ja samas leidma võimaluse enese motiveerimiseks. Tugevale juhile ei pruugi see probleem olla, sest teda motiveerib pidev tegevus ja õnnestumised. Veidi nõrgemale ja kogenematule juhile võib see aga ületamatuks probleemiks osutuda, sest tal ei ole nõuküsimise võimalust või julgust.