„Vastavalt seadusele teeb vabariigi president riigikogule ettepaneku Eesti Panga nõukogu esimehe nimetamiseks. Midagi täiendavat IRL-il sel teemal öelda ei ole,” kõlas IRL-i ametlik kommentaar Eesti Päevalehele.

Laari kandidatuuri keskpanga nõukogu esimehe kohale teeb tähelepanuväärseks asjaolu, et seni on president Toomas Hendrik Ilves ühemõtteliselt väljendanud soovi mitte näha riigikontrolöri ega riigikohtu ja Eesti Panga nõukogu uute esimeeste kohal poliitikuid. Eesti Panga põhikiri kandidaadile sellist tingimust ei sea, aga just president on see, kes esitab riigikogule oma kandidaadi.

Kui Laar kandideerib Eesti Panga nõukogu esimeheks, siis loobub ta ilmselt riigikogutööst ja tõenäoliselt peaks välja astuma ka IRL-ist, mille Isamaa-tiiva ülesehitaja ta on ise suuresti olnud. Mäletatavasti astus Andres Lipstok 2005. aastal Reformierakonnast välja, kui president ta Eesti Panga presidendi kandidaadiks kinnitas.

Eesti Päevaleht kirjutas septembris kõrgete ametite uutest võimalikest juhtidest rääkivas artiklis, et Eesti Panga nõukogu juhi kandidaat võiks olla Tartu ülikooli majandusteaduskonna rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane. Tema on nüüd langenud n-ö varukandidaadiks, kellel sellest hoolimata on apoliitilise isiku ja majandusteadlasena tugev toetus.

Eesti Panga nõukogu on Eesti Panga kõrgeim organ, mis koosneb esimehest ja seitsmest liikmest.