Eile olid auditi tulemusi kommenteerimas Puusaag, Pai ja nõukogu liige Härmo Värk, kes olid üldiselt nõus auditis esitatud andmetega, ent mitte sellega, millises valguses ministeerium neid tõlgendab.

Etteheited toetusele

Puusaag alustas koosviibimist hoopis ministeeriumi kritiseerimisega, osutades, et nukuteater saab riigilt külastaja kohta oluliselt vähem toetust kui teatrid keskmiselt; kui nukuteatril on see summa 11 eurot vaataja kohta, siis näiteks Vanemuisel 26 ja Estonial 52 eurot.

Peale 364 000 euro suuruse käibevarade puudujäägi ja autoritasudega seotud segaduse heitis audit ette ka seda, et teatri kohviku pidajalt Profoodilt pole renditasu küsitud ja Ülemiste City Viktoria keskuse ruumide kasutamise kohta puudus leping. „Vastuseks minu väitele, et kohvikuga ei ole võimalik raha teenida, ütles [kultuuriministeeriumi] teatrinõunik Hillar Sein: mis mõttes ei ole, lapsed on veel lahtisema käega kui täiskasvanud,” teatas Puusaag. „Minu meelest oli see erakordselt küüniline.”

Samal ajal jagas koos kantsler Paavo Nõgenega kohale saabunud teatrinõunik publikule paberilehti tabeliga, mille järgi on nukuteater saanud tööjõukulude katteks riigieelarvest sama palju kui teised sama suured teatrid (umbes 678 000 eurot).

Puusaag ütles aga, et seda, kui palju mõnda teatrit on tegelikult toetatud, polegi riigieelarvest võimalik teada saada. „Aga kuna Eesti on väike ja inimesed tunnevad üksteist, siis lihtsalt tean, et Vanemuine sai palgafondi suurendamiseks sellel aastal tavalisele summale juurde 315 822 eurot ja Estonia 237 590 eurot.”

Eesti autorite ühingule (EAÜ) viimastel aastatel esitamata jäänud aruannete kohta seletas Pai, et kolm aastat tagasi teatri muusikajuhiks saanud ja vastavate dokumentide täitmise eest vastutanud Kaire Vilgats läks peagi pärast ametisseasumist lapsepuhkusele ja seejärel „kuidagi nii see jäi”. Kohal viibis ka EAÜ juht Kalev Rattus, kes märkis, et vähemalt sõnalavastuste muusikateoste autoriõiguste puhul ei ole teatri ja autorikaitse vahel märkimisväärseid probleeme ning teater on lubanud maikuuks vajaliku aruandluse esitada. „Meie jaoks on asi paika pandud ja ära klatitud,” kinnitas Rattus.

Suhtluskriis jätkub

Härmo Värk tunnistas auditis toodud andmete tõesust, ent kinnitas, et tegelik pilt pole nii trööstitu, kui ministeerium soovib näidata. Värk rõhutas, et kuigi 5. veebruari seisuga oli teatril tasumata jäänud varalisi kohustusi 324 000 euro ulatuses, siis sellest umbes 139 000 eurot moodustas piletite ettemüük, mis tähendab, et reaalset tasumist vajavate võlgade summa oli selle võrra väiksem. 57 000 euro suuruse maksuvõla tasumine on Värgi sõnul kokkuleppel maksuametiga järgmise kahe aasta peale ajatatud, ka 107 000-eurostest võlgadest tarnijatele on tema kinnitusel praeguseks pool ära makstud.

„Loomulikult tulevad kogu aeg uued arved, aga samamoodi tuleb ka uus piletimüük,” lisas Värk. „Nukuteatri finantsolukord ja likviidsuspositsioon on pingelised. Juriidilised ebakorrektsused ja finantsebakõlad tuleb parandada, see on täiesti loogiline.”

Kui Puusaag oli ette lugenud ministriga peetud kirjavahetuse, teatas Värk ootamatult, et peab ministri väljenduslaadi lubamatuks ja lahkub „usalduskriisi, juhtimiskriisi ja suhtlemiskriisi” tõttu samuti nõukogust.

Kuigi nii kultuuriministeerium kui ka nukuteater on süüdistanud teineteist selles, et omavahel suheldakse meedia kaudu, jätkati sama mustrit ka pärast pressikonverentsi. Pai ja Nõgene andsid teineteisest mõne meetri kaugusel seistes ajakirjanikele intervjuusid, ent ei vahetanud omavahel õieti sõnagi.On 01.04.2013, at 17:39, „Rein Lang” wrote:@kul.ee>

Lugupeetud SA NUKU noukogu esimees,

Palun ilmuda kolmapäeval, 3. aprillil k.a kell 9.00 minu juurde ja esitada mulle kui SA NUKU asutajaoiguste teostajale oma selgitused SA NUKU 2013. a eelarve ning muusikali „Shrek” eelarve ning litsentsilepingust ning autorioigustest tulenevate kohistuste järgimise kohta.

Tervitades,

Rein Lang

Sent from my iPadFrom: Jaan Puusaag [Mailto: Jaan.Puusaag@krimelte.ee>

Sent: Tuesday, April 02, 2013 2:39 PM
To: Rein Lang

Subject: Re: Kutse

Tere,

Kahjuks ei õnnestu oma plaane ümber teha ja homme hommikut sobima panna. Mulle sobiks homme pärast kolme või neljapäev hommik kuni 13.45.

Lugupidamisega
Jaan Puusaag

Sent from my iPhoneSubject: RE: Kutse
Date: Tuesday, April 2, 2013 3:33:06 PM Estonia Time
From: Rein Lang
To: Jaan Puusaag @krimelte.ee>
@kul.ee>

Härra Puusaag,

Minu kirja Teile palun võtta korraldusena.

Ootan Teid homme, 3. aprillil, enda juurde kultuuriministeeriumisse ajavahemikus 9.00–11.00. Kui Teil on probleeme jõuda kell 9.00, võite ilmuda hiljem. Meie kohtumise kestus sõltub sellest, kuivõrd te suudate esitada oma seisukohad mitmele NUKU tegevusega üleskerkinud küsimusele, kuid arvestama peaks kindlasti vähemalt 30–40 minutiga.

Rein Lang
minister
From: Helen Põldsepp [Mailt: Helen.Poldsepp@krimelte.com]
Sent: Wednesday, April 03, 2013 10:25 AM
To: Rein Lang

Subject: Hr Jaan Puusaagi kutse

Tere,

Annan teada, et kahjuks Hr Puusaag’il ei ole võimalik Teiega kohtuda täna, Teie poolt pakutud ajal.

Kuid tal on võimalik kohtumisele tulla täna (03.04.2013) peale kella 15:00i või homme (04.04.2013) enne 14:00i.

Kas Teile sobib kohtuda täna peale kella 15:00 või homme enne 14:00?

Lugupidamisega,
Helen Põldsepp
juhatuse assistent
OÜ Krimelte
Subject: RE: Hr Jaan Puusaagi kutse
Date: Wednesday, April 3, 2013 11:11:32 AM Estonia Time
From: Rein Lang
To: Helen Põldsepp , Jaan Puusaag @krimelte.ee>@krimelte.com>
@kul.ee>

Lugupeetud härra Puusaag,

Kuna Te ei pidanud võimalikuks minuga kohtuda minu poolt määratud ajal, annan teada, et minu usaldus Teie kui SA NUKU nõukogu esimehe vastu on kahanenud alla kriitilise piiri. Pidevad segadused autoriõiguste järgimisega, teatrijuhi hämmastavad avaldused SA NUKU finantsolukorra kohta ja ajakirjandusele antud kommentaarid, mis ei põhine faktidel, ei jäta mulle võimalust jätkata Teiega koostööd. Allkirjastasin just praegu käskkirja Teie tagasikutsumise kohta SA NUKU nõukogust. Käskkirja PDF fail saadetakse Teile koheselt. Teie volitused esindada sihtasutust NUKU lõppevad täna, 3. aprillil kell 11.30. SA NUKU nõukogu liikmeks Teie asemel määrasin Kalju Komissarovi.

Meie kohtumisel täna või homme ei ole enam mõtet.

Rein Lang
ministerIntervjuudNõgene: teatril oleks aeg probleeme lahendada

Paavo Nõgene
kultuuriministeeriumi kantsler

••Kuidas kommenteerite Jaan Puusaagi väidet, et riik toetab nukuteatrit teistega võrreldes vähem?

Täna öeldi, et riik peaks toetama kõiki teatreid ühtemoodi 21 euroga külastaja kohta. Nukuteatrit ja Rahvusooper Estoniat on ikkagi ebakompetentne võrrelda, sest ühel laval on 14–15 inimest, teisel laval pea 100. Ei ole õige öelda, et nad peaks saama riigilt samasuguse keskmise toetuse. Minu soovitus nukuteatrile on see, et oleks aeg alustada probleemide lahendamisega, mitte mängida probleeme ümber sellele, et riik rahastab teatreid vähe. Eestis on võrreldavad teatrid, mida riik rahastab täpselt samas mahus nagu nukuteatrit – Endla teater, Ugala, NO-teater, Tallinna Linnateater, Rakvere teater, Vene teater. Nad saavad võrdses mahus personalitoetust ja halduskulude katet vastavalt maja eripärale. Üheski teises teatris selliseid probleeme ei ole.

••Kas Meelis Pai saab teatrijuhi kohal jätkata?

Seda peab küsima nukuteatri nõukogult, mis koguneb homme [täna].

••Mida teab ministeerium lavastuse „Shrek” probleemidest?

Ma ei tahaks sekkuda ministeeriumi tasandil autorite ja sihtasutuse vahelistesse autoriõiguste tülidesse. Meile teadaolevalt on autor võtnud nukuteatriga ühendust ja keelanud nende osatäitjate kasutamise. Meile on autori kaudu teada, et nukuteater pöördus esimest korda „Naksitrallide” ja „Sipsiku” kasutamise sooviga autori poole 25. märtsil ehk alles kuus päeva enne esietendust.

Pai: minu teada olid nukuteatril autoriõigused juba olemas

Meelis Pai
nukuteatri juht

••Kuuldavasti on „Shreki” lavastusele müüdud 30 000 piletit. Kas nende omanikele on teatrielamus tagatud?

„Shreki” etenduste kavas muudatusi pole toimunud, kõik toimub täpselt nii, nagu aasta tagasi sai paika pandud. Turunduslikult ongi „Shreki” etendused üles ehitatud nii, et kümme etendust on alguses, siis tuleb väike paus ja siis ülejäänud.

••Mis juhtus „Naksitrallide” ja „Sipsiku” autoriõigustega?

Olin puhkusel. Igaks juhuks küsisin 24. märtsil üle, kas meil on kõigilt autoritelt nende tegelaste kasutamise kohta luba küsitud. Meie kirjandustoimetaja kinnitas, et selline nõusolek on olemas. 31. märtsil, kaks tundi enne esietendust saatis Aino Pervik meile e-kirja, et ta ikkagi ei ole nõus „Naksitrallide” kasutamisega „Shreki” lavastuses. Võtsin temaga ühendust, leppisime kokku, et tohime Eno Raua tegelasi 4. aprillini kasutada, ja informeerisin ka nõukogu liikmeid tekkinud situatsioonist. Mis seal ikka teha, kui autor otsustab, et „Naksitrallid” ja Ameerika ei sobi kokku. Siis rääkisin lavastaja [Ain] Mäeotsaga, et võtame teises blokis uued tegelased, ja kuulutasime välja ettepanekute konkursi nende tegelaste leidmiseks.

•• Ütlesite täna, et olete Paavo Nõgenega kantsleriametis vaid korra kohtunud. Ega te ei tahaks praegu temaga vestelda?

Praegu pole küll millestki… Kuskohas ta on?

••Seal, andis enda intervjuud ära ja läheb praegu trepist alla. Härra Nõgene!

Ei, me siin kaamerate ees küll ei soovi rääkida, kohtume homme kell 11.

(Nõgene tuleb siiski korraks üles tagasi ja ütleb Paile vaikselt midagi. Kõrvu kikitades kuuleb sõnu „Vanemuine” ja „nukuteater”, jutt käib mingitest vaidlustest lepingute pärast. Pai vastab, et pole küsimusega kursis. Rohkem juttu ei tule ja nad lähevad ruttu lahku.)