Jüri Makarovit mäletatakse hoolimata sellest, et 2000. aastast saati on ta kiivalt tähelepanu vältinud. Samal ajal lõppes pankrotiprotsess, mis puudutas talle kuulunud telekanalit. Kuigi mitu eelnevat aastat oli kära meedias olnud suur, ei pälvinud toona erilist tähelepanu asjaolu, et protsessi käigus müüdud vara eest tasuti võlad ja üht-teist jäi ülegi.