Hoolimata sellest, et Tallinna kohutavas olukorras tänavatest on kirjutatud kümneid artikleid ja probleemile on korduvalt tähelepanu juhitud, on linnajuhid vaid käsi laiutanud — remonti saab teha nii palju kui raha on. Riik on Tallinna löökaukudest seni samuti kõrvale hoidnud ja viidanud, et tänavate korrashoid on omavalitsuste endi ülesanne, millele riik ka natuke lisaraha eraldab.

Nüüd on maanteeamet teinud aga pikka aega oodatud sammu ning alustanud pealinna tänavate seisundinõuete täitmist kontrollivat menetlust. See tähendab, et maanteeamet kontrollib, kas Tallinna teede olukord on vastavuses neile kehtivate nõuetega. Paraku selgub, et kontrollitakse vaid väikest osa tänavatest ning ka karistused rikkumiste eest pole kuigi suured.

Karistus on väike

Seda, et menetlus ei piirdu vaid dokumentide kontrolliga, vaid vaadatakse ja vajadusel ka mõõdetakse tänavaaugud reaalselt üle, kinnitas maanteeameti peadirektori asetäitja kohusetäitja Toomas Tootsi. Kuna raha on aga vähe, satuvad kontrolli vaid üksikud tänavad. „Vaatluse alla võeti juhuvaliku alusel kaks põhi-,
kaks jaotus- ja kaks kõrvaltänava lõiku  — Paldiski maantee, Mustamäe tee ja Koskla, Mahtra, Majaka ning Saare tänava lõigud,” ütles Tootsi. Maanteeamet loodab kontrolliga valmis jõuda aprillis.