Nõuetele vastavatele balloonidele tuleb Pii-märgis, mis näitab, et balloon on turvaline.

Alates 2014. aasta 1. jaanuarist on gaasifirmadel keelatud täita balloone, millel Pii-märki ei ole. Vanu võib siiski nende tühjaks saamiseni edasi kasutada. AS-i Propaan turundusjuhi Jaan Tuule hinnangul võib vanu balloone praeguseks olla kasutusse jäänud umbes 100 000.

Nii Tuul kui ka Reola Gaasi müügijuht Marko Jõgis nimetavad peamiseks balloonide väljavahetamise põhjuseks, et need on moraalselt vananenud ja ega ole seega turvalised. Muutuvad nõuded tähendavad, et balloonid peavad taluma 30 bari suurust katsetussurvet, vanade gaasiballoonide piir oli 25 bari.

Kui nõukogudeaegsed enim levinud balloonid olid 21-kilogrammised, siis uutest on sellele kõige lähem 17-kilone balloon, mille võtavad kasutusele nii AS Propaan kui ka Reola Gaas. Tuul rõhutas, et otsikuid ringi vahetama ei pea, need sobivad omavahel.