Kuid Eesti Energia on maksumaksjatest omanikke rahustanud, et tegemist pole millegi tõsisega, projekt tõotavat endiselt laabuda ning kasu tuua. Riigifirma on aga eelistanud kodumaal täielikult vaikida väga tõsistest probleemidest, mis on ettevõttel tekkinud põlevkiviõli tootmist mõjutavate USA föderaalvalitsuse uute seadusandlike käikude tõttu.

Kõige suurema murepilve Eesti Energia USA-projekti kohal tekitavad märtsi lõpus föderaalvalitsuse avalikustatud uued põlevkivimajandamise kava muudatusettepanekud, mis sisaldavad ka senisest karmimaid maksustamisvõimalusi. Need lähevad Eesti Energia hinnangul nii kaugele, et ähvardavad põlevkiviõli äri ajamise võimalused sisuliselt olematuks pitsitada.

Usk reeglite püsivusse

See selgub Eesti Energia, mis USA-s tegutseb nime all Enefit American Oil (EAO), aprilli lõpus föderaalvalitsuse kava vastu koostatud meeleheitlikust protestist. „Ettepanekus esitatud muudatused, mis puudutavad põlevkivi ärieesmärgil kasutava tööstuse reguleerimist, ähvardavad kägistada [ingl threaten to strangle] Ameerika põlevkivitööstuse,” teatas Eesti Energia USA tütarettevõtet juhtiv Rikki Lauren Hrenko märgukirjas, mis koosneb mitmekümnest leheküljest. „Enefit kutsub üles eelnõust loobuma.”

(artikkel jätkub)