Snell rõhutas, et ühtviisi oluline on nii juhtumitest mitte­teatajate karistamine kui ka koostöö lastega tegelevate asutuste vahel. Hoiatavad näited Suurbritanniast on kurvad. Üht peret kontrollisid mitukümmend korda nii sotsiaaltöötaja kui ka politsei, aga asutused üksteisega ei suhelnud ja lugu lõppes lasteaiaealisele lapsele traagiliselt. Teisel juhul rääkis naaber politseinikele pärast lapse surma, et oli juba pikka aega kuulnud kõrvalkorterist lapse nuttu ja karjumist.