Näiteks maksis haigla aastaid staažikatele töötajatele juubeli puhul preemiat, samuti said arstid ja õed viiepäevast lisapuhkust ning öötundidel tehtud töö oli tasustatud riiklikust nõudest kõrgemalt. Uues lepingus aga kahte esimest kirjas ei ole ning 50% öötunnitasu väheneb 30%-le ja kui kollektiivleping peaks lõppema, veel riiklikult kehtestatud 25%-le.

Loe edasi, millal ja miks arstid streikima hakata võivad.