Kõigile politseinikele on laskmist õpetatud juba politseikoolis ja käia saab ka treeninglaskmistel. Ometi selgub sisekaitseakadeemias sel aastal kaitstud magistritööst, et kontrolli tegi mullu ära ainult 73% politseiametnikest.„1134 politseiametnikku, kes omavad tulirelva töö- ja enesekaitsevahendina, ei suuda või ei soovi tulirelva käsitseda vastavalt kehtestatud nõuetele," tõdes politseinike eriettevalmistuse vaneminstruktorina töötav Oliver Purik oma magistritöös.

Loe edasi, mis võiks olla kehvade laskmistulemuste põhjused ja kuidas tahab politseiamet olukorda parandada.