Sellest õppeaastast kehtima hakanud haridusreform tõi küll tasuta kõrghariduse, kuid muudab osa üliõpilaste majandusliku olukorra eriti keeruliseks. Septembri alguses ülikooli läinud Liisi ema on praegu töötu ja pere ainus regulaarne sissetulek on isa surma tõttu makstav 134-eurone toitjakaotuspension, kuid ometi ei kvalifitseeru ta ühe seadusenüansi tõttu vajaduspõhise õppetoetuse saajaks. See on ainus toetus, mida sellest õppeaastast tudengitele üldse makstakse.

„Kuidas ma ei saa ühtegi toetust, kui ma ei käi tööl, õpin täiskoormusega, mu isa on surnud, mu ema ei käi tööl, õpib kutsekoolis ja uue kutseharidusseaduse alusel ei saa ta õppimise ajal enam tööturahagi?” oli Liis üllatunud. Seadus näeb ette määrata vajaduspõhine toetus juba siis, kui leibkonna sissetulek on alla 280 euro inimese kohta. Nemad saavad emaga kahe peale poole vähem.

Loe edasi, kuidas põhjendab olukorda haridusministeeriumi esindaja ja miks Liisi ema on nördinud töötukassa käitumisest.