Selle aspekti tõi esile ka Pintsoni poja tulevane eelkooli õpetaja, kes kohtumisel lastevanematega rõhutas, et eelkoolis käinud ja mitte käinud laste vahe on esimeses klassis märgatav. „Mulje ongi, et tingimata peab lapse eelkooli panema,” rääkis Pintson, kes peab kohaliku omavalitsuse ülalpeetava eelkooli eest maksma ligikaudu 40 eurot kuus.

Loe edasi, milline on haridusministeeriumi seisukoht selles probleemi suhtes.