Meerikandidaat lisab, et täheldatud on ka pronksiöö aktivistide suhtlemist Keskerakonna juhtidega. „Näiteks külastas nn Edgari kohviku avamist 27. aprilli 2007. aasta rahutuste organiseerimise eest kohtus süüdi mõistetud Juri Žuravljov,” väidab Kross.

Krossi juttu kinnitab ka Delfi fotograafi Edgari kohviku avamisel tehtud pilt, kus Edgar Savisaarega kätleb 2008. aastal Harju maakohtus Westmani äris toimunud rüüstamise ja tuvastamata poest pooliku õllekasti varastamise eest tingimisi süüdi mõistetud Öise Vahtkonna üks juhte Juri Žuravljov.

Vaja ennetavat vestlust

Kross koostas pea-, sise- ja kaitseministrile ka soovitused, mille kohaselt peaksid vastavad asutused korraldama Keskerakonna juhtidega ennetava vestluse ja kutsuma neid üles mitte põhjustama oma toetajate avaliku korra rikkumist.

Peale selle peaksid ametkonnad korraldama ennetavad vestlused Tallinna valimiskampaanias osalevate poliitiliste erakondade ja valimisliitude esindajatega ning soovitama neil vältida Keskerakonna aktsiooni ja igal juhul hoiduda konfliktidest. Politsei korrakaitseüksused peaksid olema toimuvast informeeritud, vajaduse korral valmis tagama inimeste vaba pääsu Toompealt alla ja all-linnast Toompeale, kuid sekkuma ainult siis, kui on reaalne oht inimeste füüsilisele julgeolekule.