„Reaalsus on see, et majanduslikult raskes olukorras noored ei saa sel aastal normaalselt ülikoolis õppida. Pole ei toetusi ega ka stipendiume,” põrutab Eesti üliõpilaskondade liit kirjas, millega teeb poliitikutele ettepanekuid õppetoetuste seaduse muutmiseks. Ehkki tegelikult pole küsimus kummagi puudumises, on tudengiliit ja haridusministeerium vaat et vastandlikel arvamustel selles, kuidas raha jagada tänavu ülikooli astunutele, keda on kokku umbes 14 000.

Millisesse seltskonda oleks tulevikus tudengina parem kuuluda: 10% hulka, kellele makstakse tublide tulemuste eest kuus 100 eurot, 1% hulka, kellele makstakse 180 eurot, või 100 üliõpilase sekka, kes saavad koguni miinimumpalka, 320 eurot? Tudengiliit usub esimesse, ministeerium aga viimasesse (ehkki veel kuu aja eest andis ministeerium Eesti Päevalehele põhjust kirjutada uudise just teise versiooni kohta).

Loe edasi, milliseid stipendiume riik veel jagama hakkab ja kuidas võib tekkida olukord, et raha koguneb vaid vähestele.