Sellise stsenaariumi järgi harjutavad Eesti kaitsmist 6000 NATO riikide sõdurit suurõppusel Steadfast Jazz. Lätist Ādaži õppuse välistaabist juhitakse NRF-i ehk NATO kiirreageerijate tegevust Eesti pinnal.

Siin on koos logistikud, küberkaitsjad, keemia- ja bioloogiliste relvade spetsialistid. Tumerohelisest telklinnakust on üks suur telk eraldatud staabi südamele, komandopunktile.

Vaata videot suurõppuse staabist!